Poliţia Română desfăşoară, în perioada 14 aprilie – 2 iunie, recrutarea pentru admiterea în instituţiile de învăţământ proprii şi subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.

Anul acesta, numărul de locuri alocat instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sunt: Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ Bucureşti: Specializarea „Drept”, 40 de locuri; Specializarea „Ordine şi Siguranţă Publică“, 255 de locuri, dintre care 15 locuri pentru minorităţi (7 pentru romi, 5 pentru maghiari şi 3 pentru alte minorităţi);

Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“ Câmpina: 500 de locuri, dintre care 10 locuri pentru romi şi 5 locuri pentru alte minorităţi;

Şcoala de Agenţi de poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca: 125 de locuri, dintre care 3 locuri pentru rromi şi 2 locuri pentru alte minorităţi;

Locurile alocate M.A.I. la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N.:

• Învăţământ superior – studii universitare de licenţă:

- Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu, 50 de locuri;

- Academia Navală „ Mircea cel Bătrân“ din Constanţa, 4 locuri;

- Academia Tehnică Militară din Bucureşti, 70 de locuri;

- Institutul Medico – Militar din Bucureşti, 15 locuri;

- Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din Bucureşti, 10 locuri.

• Învăţământ postliceal (maiştri militari):

- Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I“ din Piteşti, 35 de locuri;

- Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ din Constanţa, 2 locuri.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de către structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie.

Pentru a participa la concursurile de admitere la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr“ Câmpina şi „Septimiu Mureşan“ Cluj-Napoca, precum şi în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, care pregătesc specialişti pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite cerinţe.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior pot fi primite de către structurile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie  până la data de 2 iunie.

Pentru şcolile de agenţi de poliţie, înscrierea se poate face până la data de 14 august.

Pentru înscriere, candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate, ocazie cu care le vor fi înmânate adresele pentru examinarea medicală şi pentru obţinerea foii matricole de la liceul absolvit. Perioadele de desfăşurare, tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii pot fi obţinute de pe site-ul acestor instituţii.

La înscrierea pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ participă candidaţii care au promovat evaluarea psihologică/psihotehnică şi au fost declaraţi apţi medical.

Detalii suplimentare se pot obţine de la serviciile de resurse umane din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, de la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Resurse Umane sau de pe site-ul oficial al Poliţiei Române, www.politiaromana.ro

Înscrierile se fac la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, situat în municipiul Ploieşti, str. Vasile Lupu, nr. 60.