Codul Administrativ prevede ca mandatul de primar să fie validat în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor locale, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri.

 

Aşadar, mandatul de primar ales va fi validat în termen de 20 de zile de la data alegerilor locale, 27 septembrie.

 

Legea mai menţionează că la judecătorie, validarea se va realiza după depunerea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu.

 

Se poate decide chiar invalidarea mandatului

 

Mai mult decât atât, Instanţa poate decide şi invalidarea mandatului dar doar în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.