Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care au achitat taxele aferente eliberării permisului de conducere sau a certificatului de înmatriculare anterior datei de 17 iunie 2020, se acordă un termen de graţie de 30 de zile calendaristice pentru ridicarea documentelor la tariful deja achitat - conform Comunicatul nr. 7877/17.06.2020 al Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (R.A. A.P.P.S.).

                   După expirarea acestui termen, la ridicarea documentelor (permis de conducere sau certificat de înmatriculare), în baza chitanţelor de plată emise anterior datei de 17 iunie, cetăţenii vor achita diferenţa de preţ existentă între tariful în vigoare şi cel anterior datei menţionate.

                   Noile tarife practicate aferente eliberării permisului de conducere sau a certificatului de înmatriculare, începând din data de 17 iunie 2020, sunt:

  • permis conducere                        - 89 lei;
  • certificat de înmatriculare           - 49 lei.