Primarul Iulian Bădescu a semnat contractele de atribuire a unor loturi de teren către familiile de tineri, în scopul construirii de locuinţe în cartierul Ghighiu din Ploieşti.

Din cei 26 de beneficiari selectaţi după lista de aşteptare, la sediul primăriei s-au prezentat doar 20 ca să semneze contractele. Restul beneficiarilor sunt aşteptaţi să vină pentru a-şi lua în primire documentele.

Atribuirea se face în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Terenurile acordate sunt atribuite din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale.

Potrivit lui Florin Petrache, şeful Direcţiei Patrimoniu, din cadrul Primăriei Ploieşti, au fost acordate 20 de loturi în cartierul Ghighiu, din spatele Hipodromului. Terenurile acordate variază ca suprafaţă între 280mp şi 300 mp. Urmează ca beneficiarii şi angajaţii primăriei să meargă pe teren pentru identificarea loturilor şi întocmirea actelor de dare în folosinţă.

Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii. În cazul nerespectării acestei condiţii, beneficiarului i se retrage dreptul de folosinţă asupra terenului,  prin hotărâre a consiliului local.

Condiţiile pentru se încadra în prevederile legii 15 sunt legate de vârstă şi de lipsa proprietăţii unui imobil. Aceştia trebuie să nu aibă mai mult de 35 de ani, să nu deţină vreo proprietate (teren sau locuinţă). De asemenea nici părinţii solicitanţilor nu trebuie să fi deţinut în ultimii 10 ani, în proprietate, un teren mai mare de 500 mp, în mediul urban sau de 5000 mp în mediul rural.