Consiliul Local Ploieşti analizează propunerea SC Upetrom de a-i vinde o clădirea creşei din zona Muzicanţi, cu adresa în Piaţa 1 decembrie 1918. Chiar dacă clădirea aparţine societăţii amintite, aceasta este administrată de Primăria Ploieşti şi funcţionează drept creşă, în baza unui contract de comodat.

Upetrom a trimis o adresă în aprilie anul acesta în care se oferă să vândă în mod direct Primăriei, această clădire pentru suma negociabilă de 950.000 de euro, fără TVA.

Clădirea de 379 mp se află pe un teren de 2621 mp şi are o capacitate de 80 de locuri.

Reprezentanţii Upetrom, precizează în adresă că fac oferta de vânzare Primăriei, în contrapartidă cu valoarea taxelor şi impozitelor datorate administraţiei locale.

 

Consiliul Local a adoptat hotărârea de constituire a unei comisii de negociere care să stabilească oportunitatea achiziţionării acestei clădiri. Cei 10 consilieri PDL s-au opus acestei măsuri, deşi liderul grupului, Iulian Bolocan se află printre semnatarii expunerii de motive care a dus la iniţierea acestui  proiect. Proiectul a fort adoptat cu 15 voturi, iar reprezentanţii PDL au refuzat să desemneze membrii în comisia amintită. Ca atare, comisia a fost constituită din consilierii, George Pană, George Botez, Cristian Ganea, Raul Petrescu şi Constantin Minea.