Sâmbătă, 27iulie 2019, începând cu ora 12.00, Muzeul Judeţean de Istorie şi ArheologiePrahova în colaborare cu Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al AcademieiRomâne organizează ZIUA PORŢILOR DESCHISE la Rezervaţia Arheologică Târgşoru Vechi – com. Târgşoru Vechi, jud.Prahova, aflată anul acesta la cea de-a VIII-a ediţie. Evenimentul constituie un prilej pentru iubitorii deistorie şi arheologie, cât şi pentru vizitatorii de toate vârstele de a aflaistoricul şi cercetările întreprinse în acest important sit arheologic.

 

Colaborarea de peste 60 de ani dintre Muzeul Judeţean deIstorie şi Arheologie Prahova şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” alAcademiei Române a generat acumularea unei cantităţi importante de informaţiişi artefacte, contribuind la rescrierea istoriei locului. Cercetărilearheologice întreprinse pe malurile pârâului Leaota au scos la lumină urme delocuire ce definesc toate epocile din paleoliticul superior şi până în secol alXIX-lea.

 

Programul acesteiediţii cuprinde omagierea arheologilor Gheorghe Diaconu şi Dan Lichiardopol,urmată de masa rotundă „Importanţa sitului arheologic de la Târgşoru Vechi”,prezentarea expoziţiei de sit „TârgşoruVechi – un sit milenar” care valorifică istoricul cercetărilor şimonumentelor arheologice identificate la Târgşoru Vechi în cei peste 60 de anide cercetări, vizită ghidată pe şantierul arheologic şi prezentarea complexelorarheologice aflate în cercetare.