Majorarea salariului minim pe economie, începând cu data de 1 iulie 2013, la suma de 800 lei brut aduce cu sine şi complicaţiile de factură birocratică în menţionarea acestei majorări în sistemul REVISAL.

Astfel, sistemul de evidenţă naţională a angajaţilor, în format electronic, nu va putea primi date noi decât în baza unui document întocmit de angajator. Nicio modificare în Revisal nu poate fi operată de la sine, ci trebuie să fie făcută în baza unui document justificativ. Dacă firma are un număr mic de salariaţi, majorarea salariului ar trebui făcută prin act adiţional pentru fiecare salariat încadrat cu salariul minim pe economie. În schimb, dacă există mai mulţi angajaţi, documentul justificativ pentru operarea în Revisal poate fi şi o decizie colectivă care să îi includă pe toţi angajaţii al căror salariu trebuie majorat la 800 de lei. Aceasta este şi opinia exprimată de specialişti din cadrul ITM, fără a exista până la acest moment un punct de vedere oficial al instituţiilor abilitate legal.

Din păcate, în lipsa unei reglementări unitare, există posibilitatea unor interpretări diferite a modului în care se face majorarea de salariu, astfel încât, încă odată, angajatorii sunt expuşi riscului amenzilor consistente existente în domeniul relaţiilor de muncă.