Potrivit datelor furnizate de către Direcţia Judeţean de Statistică, un segment important al populaţiei ocupate îl constituie salariaţii, iar principala sursă de venit pentru această categorie este câstigul salarial nominal brut, respectiv net. La sfârşitul semestrului I al anului 2014, numărul salariaţilor din Prahova a fost de 169.000 persoane.

Analizând structura numărului de salariaţi la sfârşitul semestrului I 2014 pe ramuri de activitate, se observă că 55,2% din salariaţii judeţului lucrează în ramura de prestări servicii şi comerţ, 43,0% lucrează în industrie şi construcţii şi 1,8% lucrează în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit.

Din salariaţii înregistraţi la sfârşitul semestrului I, în România, 3,6% provin din Prahova, situând judeţul Prahova pe locul 5, după municipiul Bucureşti, Timiş, Cluj şi Constanţa.

Câştigul salarial mediu brut  în luna iunie 2014 a fost de 2211 lei/salariat. În schimb, câştigul salarial mediu net obţinut de prahoveni în luna iunie a fost de 1600 lei/salariat, mai mic cu 87 lei faţă de câştigul salarial mediu net obţinut la nivel naţional.

Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie şi construcţii (1661 lei/ salariat), iar sub media judeţului s-au înregistrat în ramurile servicii şi comerţ (1561 lei/salariat) şi respectiv, agricultură, silvicultură şi piscicultură (1286 lei/salariat).

Nivelul câştigului salarial mediu net poziţionează judeţul Prahova pe locul 9 în ţară după Municipiul Bucureşti (2364 lei/salariat), Ilfov (1980 lei/salariat), Timiş (1810 lei/salariat), Cluj (1784 lei/salariat), Gorj (1736 lei/salariat), Sibiu (1714 lei/salariat), Argeş (1652 lei/salariat) şi Braşov (1602 lei/salariat).

Datele lunare privind câştigul salarial mediu brut sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivăpe un eşantion ce a curins la nivel naţional 22.500 de unităţi economico-sociale. Unităţile din „sectorul bugetar“ sunt cuprinse exhaustiv în cercetare, excepţie făcând unităţile administraţiei publice locale pentru care datele la nivelul consiliilor locale comunale se culeg pe bază de eşantion reprezentativ la nivel de judeţ (cca. 770 de unităţi). Pentru sectorul economic, au fost incluse în cercetare unităţile cu 4 salariaţi şi peste, care reprezintă 91,41% din numărul total al salariaţilor din acest sector.