Potrivit datelor publicate de către Direcţia Judeţeană de Statistică, la 1 ianuarie 2014, resursele de muncă din judeţul Prahova erau reprezentate de 524.000 de  persoane, bărbaţii deţinând ponderea cea mai mare în resursele de muncă (51,7%).

Resursele de muncă ale judeţului sunt alcătuite din populaţia activă (307.000 de persoane) şi populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă (216.000 persoane). Din întregul populaţiei active, oameni în putere, capabili să muncească, 289.000 persoane au o slujbă, în timp ce 17.000 nu au un loc de muncă. De asemenea, bărbaţii reprezintă 56,0% din populaţia activă civilă a judeţului.

Rata de ocupare a resurselor de muncă a fost de 55,3%, calculată prin raportarea persoanelor ocupate la totalul resurselor de muncă.

Ponderea cea mai mare de anagajaţi pe sectoare de activitate o ocupă prahovenii care lucrează în industrie (27,2%), urmaţi de cei din doomeniul agriculturii, silviculturii şi pescuit (21,4%), cei din comerţul en-gros şi cu amănuntul (14,5%), construcţii (9,1%) etc.

La 1 ianuarie 2014 numărul şomerilor înregistraţi de agenţiile de ocupare a forţei de muncă, din judeţ a fost de 17,8 mii persoane, reprezentând 3,4% din resursele de muncă şi 2,2% din populaţia judeţului. Din numărul de şomeri înregistraţi în ţară 3,5% au fost şomerii din judeţul Prahova. Şomajul a afectat în mai mare măsură bărbaţii decât femeile, aceştia reprezentând 57,3% din numărul şomerilor înregistraţi în judeţ.

Rata şomajului din Prahova calculată prin raportarea numărului de şomeri la populaţia activă civilă, la 1 ianuarie 2014, a fost de 5,8%, cu 0,1 puncte procentuale mai mare decât rata şomajului înregistrată la nivel naţional.

 O altă componentă importantă a resurselor de muncă este reprezentată de populaţia în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă având o pondere de 41,3%.