Discuţiile începute anul trecut privind preluarea de către municipalitatea ploieşteană a două  săli de cinematograf din Ploieşti, aflate în administrarea RADEF, (Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor RomâniaFilm), procedura a rămas blocată de către conducerea RADEF.

O adresă venită la Primăria Ploieşti din partea conducerii RADEF arată că regia nu poate participa la predarea celor două imobile deoarece activitatea este paralizată de lipsa unui consiliu de administraţie legal constituit, arătând că pentru această procedură este nevoie de o hotărâre de CA. De asemenea, conducerea RADEF invocă şi nişte de contracte de închiriere aflate în derulare care vizează aceste săli.

În august totul părea să decurgă normal

Este vorba de clădirea fostului cinematograf Modern de pe Şoseaua Vestului şi clădirea, fostului cinema „Patria“, din centrul Ploieştiului.

În luna august, o adresă venită de la Ministerul Culturii arăta  că imobilele respective se află în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale şi ca atare, autorităţile locale le pot prelua în baza unui protocol cu RADEF.

Totul părea rezolvat, mai ales că sălile au fost dezafectate, iar din ultima sală, cea de la Patria, au fost demontate toate instrumentele de proiecţie, iar personalul a fost disponibilizat. În mod ciudat, deşi în aceste săli nu mai funcţionează nimic, conducerea RADEF nu se grăbeşte să predea activele. Iniţial a spus că vor constitui o comisie pentru inventarierea tuturor imobilelor pe care le mai au în administrare în întreaga ţară. Această comisie ar trebui să semneze cu reprezentanţii Primăriei Ploieşti protocoalele de predare a sălilor.

În octombrie, preluarea pare îndepărtată

În adresa RADEF se arată că pentru sala de la Modern există deja un contract de închiriere semnat în  2011, iar pentru Sala Patria din centrul Ploieştiului există două contracte de asociere prin participaţiune, semnate în 2010 şi 2011, care ar putea bloca predarea imobilelor. Potrivit reprezentanţilor administraţiei locale, încheierea acelor contracte ar fi ilegală deoarece s-a petrecut după apariţia legii care reglementează predarea sălilor de spectacole în patrimoniul administraţiilor locale.

„Suntem obligaţi să facem o sesizare adresată ministrului culturii şi primului-ministru prin care arătăm modul defectuos în care conducerea RADEF înţelege să respecte prevederile legii“, a arătat Iulian Teodorescu, viceprimarul Ploieştiului.