După ce în toamna anului trecut au început discuţiile pentru preluarea de către administraţia locală a trei săli de cinematograf din Ploieşti, aflate în administrarea RADEF, (Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor RomâniaFilm), procedura a rămas blocată de către conducerea RADEF.

Iniţial era vorba de trei clădiri, care au adăpostit cinematografe, care ar fi putut intra în patrimoniul municipalităţii, acum însă au rămas doar două în discuţie.

Acum este vorba de clădirea fostului cinematograf Modern de pe Şoseaua Vestului şi clădirea, fostului cinema „Patria“, din centrul Ploieştiului. Clădirea fostului cinema „Tineretului“ de pe strada Ştefan cel Mare, nu mai este atât de dorită de administraţia locală din cauza problemelor legate de retrocedarea mai multor spaţii din imobil.

În răspunsul dat primăriei, ministrul culturii, Kelemen Hunor, a precizat că imobilele respective se află în domeniul public al unităţii administrativ teritoriale şi ca atare, autorităţile locale le pot prelua în baza unui protocol cu RADEF.

Totul pare ca şi rezolvat, dar RADEF-ul nu se grăbeşte să predea sălile. În acest moment la nivelul RomâniaFilm abia a fost constituită o comisie de inventariere a imobilelor pe care le mai are în administrare în întreaga ţară, proces care se poate anunţa de durată. Ulterior reprezentanţii RADEF vor semna protocoalele de predare către administraţiile locale a sălilor respective.

Reprezentanţii autorităţii locale mai au posibilitatea de a adopta prin Consiliul Local o hotărâre prin care ia act de clauzele OUG 115/2013, cea care anulează OUG 47/2011 care reglementa situaţia sălilor de spectacol şi cinema. Actul ar echivala cu abrogarea reglementărilor prin care sălile de cinema erau trecute în administraţia Româniafilm. Punerea în practică a acestei idei este incertă şi puţin probabilă. Calea cea mai sigură pare a fi aşteptarea comisiei RADEF care să vină la Ploieşti pentru a preda municipalităţii cele două clădiri.

În cazul fostului cinema „Modern“, autorităţile locale au de gând să amenajeze o sală studio care să fie folosită şi de Teatrul de Păpuşi din cadrul Teatrului Toma Caragiu. În legătură cu Sala Patria, reprezentanţii Primăriei nu s-au decis asupra destinaţiei pe care ar trebui să o aibă.