Preşedintele Klaus Iohannis a trimis spre reeximainare legea prin care senatorii şi deputaţii vor primi pensii mai mari.

Cerere de reexaminare asupra Legii pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a retrimis Parlamentului, vineri, 10 iulie a.c., spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor prin care se instituie o indemnizaţie pentru limită de vârstă ce se acordă, la momentul împlinirii vârstei standard de pensionare, atât deputaţilor şi senatorilor aflaţi în exercitarea mandatului, cât şi celor care au avut calitatea de parlamentar anterior instituirii acestui drept.

Necesitatea reexaminării este motivată, pe de o parte, de caracterul excesiv şi arbitrar al noii indemnizaţii de care ar urma să beneficieze deputaţii şi senatorii, iar pe de altă parte, de faptul că acest drept ar urma să se acorde tuturor parlamentarilor care au săvârşit fapte de corupţie potrivit vechiului Cod penal, precum şi celor al căror mandat a încetat pentru incompatibilitate.

Similitudinea între parlamentari şi magistraţi, invocată de legiuitor, este forţată, întrucât aceştia din urmă constituie un corp de profesionişti, iar drepturile lor speciale decurg din contributivitatea pe parcursul întregii cariere. Această raţiune nu poate subzista în cazul parlamentarilor care, în virtutea mandatului reprezentativ, au o relaţie cu alegătorii pe care, în mod liber şi acceptând rigorile demnităţii publice, aleg să îi reprezinte.

Totodată, indemnizaţia pentru limită de vârstă care se acordă deputaţilor şi senatorilor este de natură a crea confuzii cu privire la natura juridică a acestui drept. Dreptul introdus prin legea transmisă la promulgare nu are însă ca temei, nici măcar în parte, vreunul dintre principiile ce stau la baza stabilirii pensiilor, fiind lipsit de orice legătură cu contribuţia la sistemul de asigurări sociale.

În plus, pentru mandatele incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă urmează a se calcula proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de 6 luni de activitate parlamentară. În lipsa precizării caracterului de continuitate a celor 6 luni de mandat, se poate deduce că legiuitorul recompensează activitatea sporadică, inclusiv desfăşurarea acesteia în mandate diferite, cu singura condiţie a însumării a 6 luni, fie chiar şi neconsecutive. În raport cu durata mandatului, astfel cum este stabilită de art. 63 alin. (1) din Constituţie, termenul de 6 luni apare ca derizoriu şi în contradicţie cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale”.

Digi 24