Comisia juridică a Senatului a dat aviz favorabil legii prin care foştii comandanţi şi subordonaţi ai închisorilor comuniste sunt obligaţi să plătească despăgubiri deţinuţilor politici din anii 50-60. Adoptarea legii în Parlament ar urma să fie o simplă formalitate, iar atunci victimele ororilor din închisorile comuniste ar urma să primească daune reparatorii din partea celor care i-au chinuit în penitenciarele groazei. Proiectul de lege prevede plata unor despăgubiri într-un cuantum cuprins între 50-75% din venitul lunar net al torţionarilor. Durata pentru care se dispune plata despăgubirii nu poate fi mai mică de 5 ani.

Potrivit proiectului iniţiat de Guvern, ar urma să se constituie un fond destinat plăţii drepturilor cuvenite persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunistă, gestionat de Ministerul Muncii.

„Persoanele condamnate definitiv pentru săvârşirea, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, a unor fapte care au avut ca urmare moartea, vătămarea corporală, producerea unei dureri ori suferinţe puternice, fizice ori psihice persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945, sunt obligate la plata unor prestaţii băneşti lunare, cu titlul de despăgubire.(...) Fondul este alimentat din sumele plătite cu titlu de despăgubire şi se utilizează pentru completarea sumelor plătite de la bugetul de stat“, se arată în textul legii propuse de Guvern. Senatul va dezbate acest proiect în calitate de primă Cameră sesizată.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat favorabil, în septembrie, proiectul de lege privind pensile torţionarilor comunişti.