Facultăţile Universităţii Bucureşti au înregistrat în sesiunea de admitere din iulie 2013 peste 26.000 de candidaţi, cu o medie de 5,68 de candidaţi pe locurile bugetate. La unele facultăţi sunt aproximativ 90 de candidaţi pe loc.

Cele mai căutate facultăţi, în acest an, sunt Facultatea de Administraţie şi Afaceri (14,20 cand./loc), Facultatea de Geografie (12,83 cand./loc), şi pe locul al treilea se află Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (7,90 cand./loc), urmată de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (7,82 cand./loc). La mare căutare sunt limbile străine precum: italiana, rusa, portugheza, japoneza, araba şi neogreaca, informează Mediafax.

Din topul celor mai căutate facultăţi din Universitate fac parte şi Facultatea de Ştiinţe Politice (6,50 cand./loc), Facultatea de Biologie (6,14 cand./loc), Facultatea de Drept (5,34 cand./loc), Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială (4,79 cand./loc), Facultatea de Litere (4,77 cand./loc), Facultatea de Istorie (4,50 cand./loc), Facultatea de Matematică şi Informatică (4,24 cand./loc) şi Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (3,98 cand./loc).

Toţi candidaţii care s-au înscris la specializări unde se dă examen de admitere, vor susţine  în această perioadă probele de concurs. Data limită de afişare a rezultatelor este 27 iulie, însă unele facultăţi - de Administraţie, Fizică şi Sociologie - au afişat deja rezultatele concursului de admitere.

Candidaţii admişi pe locurile de la buget au obligaţia de a confirma locul prin depunerea diplomei de bacalaureat în original la sediul facultăţii. Candidaţii admişi pe locurile bugetate care nu aduc diploma de bacalaureat în original, în termenul stabilit, pierd locul respectiv.

După afişarea rezultatelor, dacă forma de finanţare a viitorului student este la taxă sau a fost admis la forme de învăţământ precum IFR (frecvenţă redusă) sau ID (la distanţă), aceştia trebuie să anexeze la dosar şi chitanţa care să ateste achitarea taxei de studii în cuantumul stabilit de facultate.

Majoritatea facultăţilor din cadrul Universităţii din Bucureşti (cu excepţia Facultăţilor de Biologie, Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială) organizează o sesiune de admitere pentru studii universitare de licenţă şi în luna septembrie 2013, în cazul în care în urma finalizării sesiunii din luna iulie 2013 vor rămâne locuri neocupate (la buget sau la taxă).

Facultatea de Drept va organiza concurs de admitere în sesiunea Septembrie 2013 doar pentru forma de învăţământ la distanţă (ID).

Înscrierile la admitere pentru sesiunea septembrie 2013 se fac în perioada 3 - 10 septembrie, iar examenele au loc între 12 şi 16 septembrie. Data limită de afişare a rezultatelor este 21 septembrie.