Absolvenţii de liceu susţin în această vară examenul de Bacalaureat 2022. Numit şi „examenul maturităţii”, promovarea examenului de Bac le va permite să se înscrie la facultate. 

 

Luni 20 iunie are loc prima probă scrisă, cea la Limba română. Indiferent de profilul liceului la care au studiat, toţi absolvenţii susţin această probă.

 

În perioada 14-15 iunie, absolvenţii de liceu susţin ultimele probe de competenţe, cele în care primesc calificative, urmând ca de săptămâna viitoare să intre în focul probelor scrise, considerate cele mai dificile.

 

Anul acesta, examenul de Bacalaureat 2022 va avea trei probe scrise şi trei de competenţe.

 

Pentru promovarea Bac-ului, candidaţii trebuie să obţină calificativ admis la probele de competenţe, cel puţin media 6 la probele scrie şi cel puţin 5 la fiecare dintre cele trei examene.

 

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea iunie - iulie

• 23 – 27 mai 2022: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

• 27 mai 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 

Probele orale de la Bac 2022

• 6 – 8 iunie 2022: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română

• 8 – 9 iunie 2022 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă

• 9 – 10 iunie 2022: Evaluarea competenţelor digitale

• 14 – 15 iunie 2022: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

 

Probele scrise de la Bac 2022

• 20 iunie 2022: Limba şi literatura română

• 21 iunie 2022: Proba obligatorie a profilului

• 22 iunie 2022: Proba la alegere a profilului şi specializării

• 23 iunie 2022: Limba şi literatura maternă

 

Afişarea rezultatelor la Bacalaureat 2022

• 27 iunie 2022: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00)

• 27 iunie 2022: depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12:00 –18:00

• 28 – 30 iunie 2022: Rezolvarea contestaţiilor

• 1 iulie 2022: Afişarea rezultatelor finale

 

Programa Bacalaureat 2022

Programa pentru Bacalaureat 2022 a fost elaborată de Ministerul Educaţiei şi publicată pe edu.ro

 

Proba la Limba română

Proba la limba şi literature română evaluează scrierea corectă şi utilizarea adecvată a modului de interpretare şi de receptare a textelor literare şi nonliterare.

 

Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare şi modul de argumentare în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare.

 

Autori canonici din Programa de Bacalaureat 2022

Conform programei şcolare la examenul de bacalaureat 2022, elevii trebuie să studieze cel puţin un text al următorilor autori canonici: Mihai Eminescu, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, G. Bacovia , Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, G. Călinescu.

 

Proba la Istorie

În cadrul probei la istorie, se va evalua utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate, aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor teoretice şi modul de utilizare a surselor istorice în vederea rezolvării cerinţelor.

 

Proba la Biologie

 

În cadrul probei la biologie se evaluează recunoaşterea, definirea,  înţelegerea termenilor specifici, şi descrierea particularităţilor structurale şi funcţionale ale celuleor, ţesuturilor, oganelor, sistemelor de organe atât la plante cât şi la om.

 

Pentru ca absolvenţii să fie mai bine pregătiţi şi să se obişnuiască cu atmosfera de examen, Ministerul Educaţiei a organizat şi anul acesta simularea pentru Bacalaureat 2022.

 

Bacalaureat 2022. Documente necesare pentru înscriere

Pentru înscrierea la Bacalaureat 2022 pentru ambele sesiuni, elevii o sa completeze un tabel şi o cerere de înscriere. Cererea de înscriere şi tabelul pot fi vizualizate mai jos.

 

Echivalarea competenţelor la Bac 2022

Elevii care solicită recunoaşterea / echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori / sesiunile anterioare completează partea I şi partea a II-a din cererea de înscriere.

 

Elevii care în clasa a IX-a şi a XII-a au obţinut premii individuale la concursuri, olimpiade internaţionale, recunoscute de Ministerul Educaţiei, la o disciplină care se încadrează în lista disciplinelor incluse la Bacalaureat şi vor să echivaleze probele scrise, trebuie să completeze partea I şi partea a III-a din cererea de înscriere.

 

Elevii care au luat premii la olimpiadele şi la concursurile naţionale şi internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, pot primi nota 10 pentru proba respectivă.

 

Elevii care au obţinut o certificare de recunoaştere internaţională a competenţelor lingistice şi care solicit echivalarea probelor, completează cererea de înscriere, precum şi o cerere de recunoaştere şi echivalare prezentată în Anexa 2b.

 

Absolvenţii care care au obţinut o certificare de recunoaştere europeană a competenţelor digitale şi solicită recunoaşterea şi echivalare acestora cu proba D, completează cererea de înscriere precum şi o cerere de recunoaştere şi echivalare prezentată în Anexa 2c.

 

Elevii care au obţinut după data de 15 septembrie 2020 unul dintre certificatele ECDL completează cererea de înscriere precum şi cererea de recunoaştere şi echivalare prezentată în Anexa 2d, care este aprobată în urma validării digitale a certificatului.

 

Ce probe se dau la Bacalaureat 2022

Absolevenţii vor avea de dat trei probe de competenţă şi trei probe scrise. În timp ce la primele probe se vor acorda calificative, la cele scrise se acordă note.

 

Prima probă este cea de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orala în limba română. Urmează proba de evaluare a competenţelor lingvistice în limba maternă, pentru elevii ce au urmat studiile într-o altă limbă, şi proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

Ultima probă va fi cea de avaluare a competenţelor digitale.

 

La probele scrise se dau trei examene la care se adaugă limba maternă, acolo unde este cazul.

 

Probele scrise vor fi diferite în funcţie de profilul studiat în liceu, singura care este comună este la limba şi literatura română. Şi în cazul acesteia, subiectele sunt diferite în funcţie de numărul de ore de limba română studiate pe parcursul celor 4 ani de liceu.

 

La a doua probă, cea obligatorie a profilului, absolvenţii care au terminat un profil real, tehnologic, militar sau pedagogic cu specializarea învăţători- educatoare, vor avea de dat proba la matematică.

 

Elevii care au terminat un profil umanist, vor avea de dat proba la istorie.

 

Ultima probă scrisă este cea la alegere a profilului şi specializării. În funcţie de profilul studiat, elevii claselor a XII-a pot alege materia din care să dea examen.

 

Cei care au terminat un profil real, pot alege să susţină proba la fizică, chimie, biologie sau informatică.

 

Elevii cau terminat un profil umanist, pot alege să susţină proba la geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie sau sociologie

 

Calendar Bacalaureat 2022, sesiunea august-septembrie

Absolvenţii de liceu care nu au reuşit să obţină medie peste 6 şi cel puţin nota 5 la fiecare dintre probele scrise în sesiunea din iunie a examenului de Bac 2022, pot să dea încă odată examenul în sesiunea august-septembrie.

 

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

16 august 2022: Limba şi literatura română — proba E.a) — proba scrisă

17 august 2022: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

18 august 2022: Proba la alegere a profilului şi specializării —– proba E.d) — proba scrisă

19 august 2022: Limba şi literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

22 – 23 august 2022: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

24 august 2022: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

25 august 2022: Evaluarea competenţelor digitale — proba D

26 şi 29 august 2022: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională — proba C

 

Afişarea rezultatelor pentru sesesiunea august - septembrie

 

31 august 2022: Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 18:00)

1 – 2 septembrie 2022: Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2022: Afişarea rezultatelor finale

 

 

 

sursa: www.stirileprotv.ro