Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a sancţionat Electrica Furnizare şi Gaz Vest cu câte o amendă contravenţională de 200.000 de lei, pentru nereguli în facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale în luna noiembrie.

 

„În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societăţile ELECTRICA FURNIZARE şi GAZ VEST nu au aplicat clienţilor beneficiari schema de sprijin prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale, pentru luna noiembrie 2021, afectând astfel interesele economice ale clienţilor finali beneficiari ai schemei”, potrivit unui comunicat al ANRE.

 

Arbitrul pieţei de energie a verificat îndeplinirea obligaţiei de emitere de facturi care să cuprindă „informaţii corecte, transparente, clare şi complete referitoare la plafonarea preţului final al energiei electrice şi al gazelor naturale precum şi consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensaţiei”.

 

Pentru neregulile constatate, ELECTRICA FURNIZARE şi GAZ VEST au primit fiecare câte o amendă contravenţională în valoare de 200.000 lei. Totodată, au fost dispuse măsuri pentru restabilirea legalităţii în sensul refacerii facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna noiembrie 2021, cu aplicarea schemei de sprijin.

 

Care sunt paşii de urmat pentru clienţii care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale, potrivit ANRE:

 

Clienţii finali care au neclarităţi privind facturarea energiei electrice şi a gazelor naturale, trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuţie pentru clarificări, acesta având obligaţia transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.

În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţei de judecată.

ANRE recomandă clienţilor finali de energie electrică/gaze naturale următoarele:

 

  • să încheie o convenţie de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale;
  • să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis
  • să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul şi să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;
  • să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condiţiilor contractuale, în special modificarea preţurilor/tarifelor. Dacă aceste modificări nu respectă condiţiile prevăzute în contract (preţ fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituţii care au atribuţii în acest sens, chiar şi instanţa de judecată.

 

 

 

Sursa: www.economedia.ro