Autoritatea pentru Reformă Feroviară (AFR) a iniţiat o licitaţie estimată la 4,55 miliarde de lei, fără TVA, pentru achiziţionarea a 80 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport pasageri.

"Autoritatea pentru Reformă Feroviara intenţionează, prin derularea prezentei proceduri de atribuire, realizarea achiziţiei de rame electrice RE-R noi şi servicii accesorii, destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane şi regionale, astfel: A) Produse: 1) 40 rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport pasageri, pe rutele suburbane şi regionale (RE-R) conform cerinţelor minimale specificate în Caietul de sarcini; 2) Alte dotări şi accesorii conform cerinţelor specificate în CS; B) Servicii accesorii: 1) Servicii de mentenanţă; 2) Instruirea personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea trenurilor şi a aplicaţiilor software; 3) Transportul, asigurarea, punerea în funcţiune, asistenţă tehnică în perioada de garanţie. În contractul de achizitii vor fi prevazute două clauze de revizuire, astfel: • posibilitatea suplimentării cantităţii cu încă 40 rame electrice, la care se vor asigura serviciile mentenanţă şi reparatii, conform cerinţelor din caietul de sarcini, pe o durată de 15 ani; • posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 15 ani (mentenanţă 15 ani + 15 ani), conform cerinţelor din caietul de sarcini. Perioadă de mentenanţă după suplimentare va fi de 30 ani pentru toate cele 80 unităţi de rame electrice", se arată în anunţul instituţiei.

Suplimentarea cantităţlor achiziţionate (40 rame RE-R cu 15 ani mentenanţă), prin dublare, va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional. ARF menţionează în anunţ că semnarea contractului de achiziţie publică este condiţionată de încheierea contractului de finanţare sau de alocarea de credite bugetare pentru acest obiectiv de investiţii de către autoritatea contractantă.

"Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă că AC şi/sau finanţatorul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia şi indiferent dacă autoritatea contractantă şi/sau finanţatorul au fost notificate asupra existenţei unui asemenea prejudiciu. Ofertanţii din cadrul acestei proceduri îşi asumă întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situaţia aplicării clauzei", se mai spune în anunţ.

Finanţarea proiectului va fi asigurată şi din fonduri europene, prin programul Coeziune Europeană şi Dezvoltare Regională prin creşterea calităţii serviciilor de transport feroviar de călători în România - POIM. Ofertele vor fi deschise la începutul lunii iunie.