Nu cunoşti la ce fond privat de pensii contribui sau cât ai acumulat până în prezent? „Adevărul” îţi arată cum poţi afla la ce administrator ai fost repartizat şi câţi bani ai în cont.

 

Aproape 7,2 milioane de români sunt, în prezent, participanţi la sistemul de pensii private obligatorii, iar contribuţiile virate de ei sunt gestionate de unul dintre administratorii celor şapte fonduri de pensii private.

 

Contribuţia definită la sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) este obligatorie pentru persoanele cu vârsta de până la 35 de ani şi este opţională pentru cel cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani. În prezent, contribuţia lunară la Pilonul II este de 3,75 puncte procentuale din constribuţiile pentru asigurări sociale (CAS).

 

Fondurile de pensii obligatorii (Pilonul II) au înregistrat un randamentul mediu anualizat generat de la lansare până în prezent de 8,43% şi au ajuns la active nete în valoare de 9,99 miliarde de euro.

 

La ce fond de pensie privată eşti

 

Dacă eşti angajat şi ai vârsta sub 35 de ani, poţi semna un act de aderare la unul dintre cele opt fonduri de pensie privată obligatorie. Dacă nu faci acest lucru, vei fi distribuit aleatoriu la unul dintre cele opt fonduri de pensii. Administratorul fondului la care ai fost repartizat aleatoriu este obligat să îţi transmită o scrisoare cu confirmarea aderării în termen de 15 zile. 

 

 În cazul în care nu ai primit nicio scrisoare, poţi să afli care este fondul în care ajung contribuţiile printr-o solicitare înaintată Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Există un formular pe care îl poţi completa cu datele personale, iar administratorul fondului tău te va contacta ulterior pentru a-ţi comunica detaliile legate de contul în care ţi se acumulează contribuţiile la pensia privată. Cele mai recente date arată că 86% dintre români ştiu de existenţa Pilonului II. Dintre aceştia, 7 din 10 sunt conştienţi de faptul că fondurile acumulate în conturile individuale de Pilon II sunt proprietatea lor şi că acestea sunt garantate prin lege.

 

 Cum verific câţi bani am în cont. Scrisoarea de la administrator

 

 La începutul fiecărui an, fiecare administrator al unui fond de pensii obligatorii trimite participanţilor, prin poştă, situaţia contului său de pensii la sfârşitul anului precedent. În acest desfăşurător, fiecare participant la Pilonul II poate vedea care sunt contribuţiile virate până la momentul respectiv şi care este valoarea sumelor cumulate în urma investirii contribuţiilor sale de către administrator în diverse active (depozite bancare, acţiuni, obligaţiuni etc)  Este recomandat să îţi actualizezi datele personale cu fondul, pentru a primi acasă scrisoarea anuală obligatorie. Cu această ocazie, poţi afla şi datele de logare pentru contul online, unde poţi monitoriza situaţia financiară în timp real.

 

Cum verific câţi bani am în cont. Verifică-ţi contul online

 

Toate fondurile de pensii administrate privat au lansat platforme online de vizualizare a conturilor. Aceste conturi se activează şi se folosesc precum o căsuţă de e-mail, adică primeşti un user, o parolă (şi eventual un alt element de siguranţă) cu care te poţi loga şi intra în contul tău pentru a vizualiza sumele acumulate. În această secţiune, participanţii la următoarele fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul II) îşi pot verifica oricând, pe Internet, situaţia contului personal de pensie privată, istoricul contribuţiilor şi alte informaţii.

 

Administratorii au obligaţia de a atenţiona în scris participanţii ori de câte ori se înregistrează o situaţie de neplată a contribuţiei, astfel încât dacă în numele participantului contribuie şi angajatorul său, angajatul va fi avertizat de către administratorul fondului în cazul în care contribuţia nu este virată.

 

Poţi schimba oricând fondul de pensii

 Dacă nu eşti mulţumit de administratorul actual al fondului de pensii, te poţi transfera de la un fond de pensie privată la altul extrem de uşor.

 

Primul pas este semnarea actului de aderare la noul fond. Documentaţia trebuie cerută direct la administrator, care o poate trimite prin poştă. Persoanele care locuiesc în Bucureşti pot merge direct la sediul administratorului pentru semnarea actelor.

 

 Următorul pas este notificarea actualului administrator. Formularul poate fi obţinut de pe site-ul ASF.

 

 Ulterior, are loc transferul disponibilităţilor băneşti ale clientului de la un fond la altul. Suma transferată este egală cu valoarea la zi a unităţilor de fond deţinute de vechiul fond, care se converteşte ulterior la unităţile noului fond, ţinând cont de valoarea la zi a acestora. Odată finalizată procedura, vei primi prin poştă o informare privind transferul.

 

Atenţie! La alegerea unui fond de pensii private, trebuie să ţineţi cont de elemente precum:

comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active investite, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant şi, nu în ultimul rând, experienţa administratorului.

 

 Atenţie, toate aceste elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare.

 

Atenţie! Transferul între fonduri poate fi făcut însă numai cu plata unor comisioane de transfer, care pot ajunge până la 5% din valoarea contului acumulat. După doi ani, transferul nu mai este taxat.

 

Ce se întâmplă cu banii în caz de deces

 

 În cazul unui eveniment nefericit, produs înainte de vârsta de pensionare, banii acumulaţi în contul de pensie nu se pierd, moştenitorii urmând să beneficieze de ei. Pe numele moştenitorului va fi deschis un cont la fondul de pensii la care s-a contribuit până atunci, banii fiind transferaţi acolo. Dacă acesta este şi el participant la fondul de pensii, chiar dacă nu neapărat la acelaşi, poate să ceară cumularea conturilor la un singur fond privat.

 

Dacă vorbim de o persoană care nu este participant la fondul de pensii private, atunci moştenitorul va putea solicita banii sub forma unei plăţi unice.

 

 Cât de sigur este Pilonul II

 

Legislaţia care reglementează Pilonul II protejează contributorul. Poate administratorul să „fugă” cu banii din fondul de pensii? Nu, pentru că banii din fondul de pensii sunt separaţi de banii administratorului şi sunt gestionaţi independent de aceştia. Din banii fondului se deduce doar comisionul de administrare şi de audit, restul cheltuielilor fiind puse, conform legii, în sarcina administratorului. Pentru a preîntâmpina eventuale fraude, banca depozitară, supravegheată de BNR, verifică orice operaţiune derulată cu banii fondurilor de pensii. În plus, administratorii societăţilor de pensii private trebuie să aibă un trecut impecabil pentru a activa în acest domeniu. Pentru a preveni potenţialele probleme, ASF monitorizează, supraveghează şi controlează toate entităţile din sistemul pensiilor private. De asemenea, în sistemul Pilonului II, legea impune o rentabilitate a fondului cel puţin egală cu zero (la finalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi mai mică decât contribuţiile virate în perioada activă, diminuate cu comisioanele de administrare şi eventualele comisioane de transfer). Poate da faliment fondul de pensii? Nu. Potrivit legii, fondurile de pensii private nu pot da faliment, doar administratorii lor putând intra în această situaţie. Însă, datorită separării banilor fondului de cei ai administratorului, fondul nu va fi afectat de un eventual faliment al societăţii de administrare.

 

 

 

 

Sursa: www.adevarul.ro