ANAF a început să trimită tinerilor căsătoriţi solicitări ca aceştia să declare, într-un formular, ce relaţii economice au avut, în contextul căsătoriei civile şi religioase, cu PFA, firme şi altele, care le-au furnizat servicii de fotografie, muzică pentru petrecere şi spaţiul (restaurantul), potrivit informaţiilor Profit.ro. Fiscul solicită nume de persoane/firme, numere de telefon, adrese şi intermediari. Amenda pentru nerespectarea solicitării Fiscului este de 2.000-5.000 de lei.

 

De ce este important: Restaurantele şi cei care prestează servicii foto/video şi formaţiile muzicale încasează, de obicei, sume mari de bani la petrecerile organizate cu ocazia căsătoriei. Informaţiile sunt solicitate acum de Fisc pentru a verifica situaţia veniturilor unor persoane sau firme din industria organizării de nunţi, domeniu în care se plătesc sume mari de bani, dar de multe ori furnizorii de servicii, cum sunt fotografii sau formaţiile, declară parţial sau deloc şi, astfel, evită plata taxelor. Iniţiativa ANAF de a trimite astfel de cereri de informaţii este recentă şi aplicată generalizat la nivelul ţării, nefiind doar un demers punctual, la nivelul AJFP Argeş, de unde provine documentul, potrivit informaţiilor Profit.ro.

 

"Vă solicităm informaţii despre persoane fizice/Întreprinderi Individuale, Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Familiale/ Societăţi Comerciale/ alte forme de organizare privind raporturile econoimice sau juridice pe care le-aţi avut cu ocazia evenimentelor prijeluite de celebrarea căsătoriei civile şi religioase. În sensul celor de mai sus, completaţi delcaraţia alăturată, cu privire la persoane/ societăţi/ nr telefon/ adrese identificare/ intermediari/ orice alte date pe care le cunoaşteţi/ deţineţi privind: formaţie muzicală; locaţie eveniment; servicii foto-video;" , solicită ANAF în documentele trimise persoanelor proaspăt căsătorite. Cei care răspund unor astfel de solicitări sunt avertizaţi de către ANAF, conform formularului ataşat, că declaraţiile sunt date "sub sancţiunea faptei de fals în declaraţii, prevăzută de art 326 din Codul Penal". Amendă de 2.000-5.000 de lei Articolul 58, alineatul 1 din Codul de procedură fiscală, invocat de ANAF ca bază pentru solicitarea de informaţii, prevede: "Contribuabilul/Plătitorul sau altă persoană împuternicită de acesta are obligaţia de a furniza organului fiscal informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite informaţii şi altor persoane cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, iar acestea au obligaţia de a furniza informaţiile solicitate. Informaţiile furnizate de alte persoane se iau în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă." La categoria "alte persoane" intră şi mirii, cei despre care se presupune că au achitat serviciile de genul celor verificate acum de Fisc. Sancţiunea pentru nerespectarea acestei obligaţii este, pentru persoanele fizice, cuprinsă între 2.000 şi 5.000 de lei. "Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: r) nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana împuternicită de acesta, precum şi nerespectarea de către persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut raporturi economice sau juridice, a obligaţiei de a furniza organului fiscal informaţiile necesare determinării stării de fapt fiscale potrivit art. 58 alin. (1); Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: e) cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii şi mari şi cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice, în cazul săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1) lit. n) şi r)", potrivit Codului de procedură fiscală. Trebuie menţionat, însă, că persoanele fizice nu au obligaţii în ce priveşte păstrarea unor documente privind eventualele tranzacţii cu firme, PFA sau orcine altcineva furnizează serviciile verificate de ANAF.

 

 

 

Sursa: www.profit.ro