Guvernul a decis, miercuri în şedinţă, ca un număr de 709 familii şi persoane singure afectate de incendii, inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială să primească ajutoare de urgenţă în valoare de 2,135 milioane lei.

Astfel, potrivit Executivului, 609 familii şi persoane singure se confruntă cu situaţii deosebite cauzate de starea gravă de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. Din majoritatea anchetelor sociale rezultă că familiile care urmează să primească ajutor financiar suferă de afecţiuni grave de sănătate, care necesită tratamente medicale de durată sau intervenţii chirurgicale costisitoare neacoperite în totalitate de către casele judeţene de asigurări de sănătate.

De asemenea, 85 de familii se află în situaţii de necesitate cauzate de incendii care le-au afectat locuinţele şi alte 15 familii au nevoie de sprijin după ce locuinţele şi anexele gospodăreşti le-au fost afectate de inundaţii sau fenomene meteorologice periculoase.

Beneficiarii acestor ajutoare de urgenţă au fost identificaţi pe baza anchetelor sociale realizate de Agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, iar ajutoarele se plătesc din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii.

Potrivit Executivului, familiile şi persoanele singure care beneficiază de aceste ajutoare sunt din 35 de judeţe şi din municipiul Bucureşti.