Alţi 12.000 de bolnavi vor primi tratament fără interferon, dintre care 2.000 au ciroză hepatică decompensată şi 10.000 au hepatită C în diverse stadii, a declarat duminică, pentru News.ro, Radu Ţibichi, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), precizând că în primul caz contractele au fost semnate, iar pentru restul, negocierile se vor încheia săptămâna viitoare. 

În 2016 s-a acordat tratament fără interferon pentru 5.860 de pacienţi aflaţi în stadiile de fibroză hepatică F4 şi F3.

Contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei C cronice la pacienţi cu ciroză hepatică decompensată a fost semnat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, prin reprezentantul legal în România. Astfel, tratamentul celor 2.000 de pacienţi eligibili va putea începe după ce medicamentul Ledipasvirum+Sofosbuvirum va fi inclus în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale (DCI) corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii şi după ce comisia de specialitate din Ministerul Sănătăţii va elabora protocolul terapeutic de prescriere, a spus preşedintele CNAS.

Pe baza protocolului aprobat de Ministerul Sănătăţii, comisia de experţi din CNAS va elabora formularul specific care va fi completat de medicul prescriptor la momentul eliberării reţetei.

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a precizat că aceste medicamente, la fel ca şi celelalte din programul naţional, nu vor mai avea nevoie de aprobarea CNAS.

"Ca urmare a renunţării la mecanismul avizării tratamentelor scumpe de către comisiile de experţi ale CNAS, nu va mai fi necesară nicio aprobare suplimentară pentru prescrierea reţetei", a spus Radu Ţibichi.

Cura cu medicamentul Ledipasvirum+Sofosbuvirum va dura 12 sau 24 săptămâni, în funcţie de starea clinică a pacientului, iar evaluarea rezultatului medical se va face la finalizarea tratamentului şi după alte 12 săptămâni.

Preşedintelui CNAS a mai spus că, la începutul săptămânii viitoare, s-ar putea finaliza  negocierile pentru contractul cost-volum-rezultat în cazul tratamentului fără interferon de care vor beneficia 10.000 de pacienţi cu hepatită cronică C, aflaţi în stadiile de fibroză hepatică F4 (ciroză compensată), F3 şi F2.

În 2016 şi la începutul acestui an au fost semnate 11 contracte cost-volum, dintre care nouă pe aria terapeutică oncologie, un contract pe boli rare (purpura trombocitopenică idiopatică) şi un alt contract pe aria terapeutică reumatologie. Dintre cele nouă contracte privind tratamente în oncologie, patru au fost semnate după reluarea procesului de negociere, a adăugat preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Ultimul contract a fost semnat în 15 martie, pentru tratamentul melanomului malign inoperabil sau metastatic pozitiv la mutaţia Braf V600, pentru combinaţia Dabrafenibum, medicament deja inclus în HG 720/2008 şi Trametinibum, ce urmează să fie inclus în HG, în baza contractului cost-volum. Până la includerea acestei medicament în HG şi elaborarea protocolului terapeutic pe combinaţia Dabrafenibum+Trametinibum, deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă suportă costul tratamentului cu  Trametinibum pentru pacienţii nou diagnosticaţi. Informaţii despre acest tratament sunt afişate pe www.cnas.ro.

Cu excepţia Trametinibum, toate medicamentele aferente celor 11 contracte cost-volum sunt incluse în HG 720/2008. Medicamentele au protocol terapeutic şi formular specific aferent, cu excepţia Enzalutamidum şi Gefitinibum.

Potrivit Casei Naţionale de Asigurări Sănătate, sunt în curs de semnare alte două contracte cost-volum pe aria terapeutică oncologie, pentru Vemurafenibum, cu indicaţie în monoterapia melanomului malign inoperabil sau metastatic pozitiv la mutaţia Braf V600, respectiv pentru Nivolumabum, cu indicaţie în monoterapia melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic).  După semnarea contractelor, tratamentul cu aceste medicamente va putea începe după parcurgerea etapelor de reglementare, respectiv includerea în HG, elaborarea şi aprobarea protocolul terapeutic, pe baza căruia va fi elaborat  formularul specific de prescriere.

CNAS consideră că prin finalizarea negocierilor pentru aceste contractele cost-volum şi cost-volum-rezultat se depăşeşte etapa cea mai importantă în crearea condiţiilor de acces al pacienţilor la tratamente inovative.