Salariaţii au voie, în baza legislaţiei muncii, să lucreze la angajatori diferiţi sau să ocupe mai multe funcţii chiar la acelaşi angajator. În acest sens, nu există, în principiu, limitări cu privire la numărul efectiv de contracte de muncă ce pot fi încheiate şi nici cu privire la program, însă pot apărea impedimente de altă natură, scrie avocat.net

Contractul individual de muncă este actul în baza căruia persoanele fizice se obligă să lucreze pentru un angajator în schimbul unui salariu, aşa cum prevede Codul muncii. Acesta trebuie încheiat în scris, pe durată determinată sau nedeterminată, şi poate fi pentru normă întreagă sau normă parţială.

Salariaţilor le este permis să muncească la mai mulţi angajatori deodată sau chiar să ocupe mai multe funcţii la acelaşi angajator, astfel că aceştia au dreptul să încheie mai mult de un singur contract individual de muncă. „Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea”, este lămurit în actul normativ, indicându-se, ca excepţie, situaţiile de incompatibilitate pentru cumulul de funcţii.

Când vine vorba de timpul de muncă aferent salariaţilor angajaţi cu normă întreagă, durata normală este de opt ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, cu o limită legală maximă de 48 de ore pe săptămână (în care se includ şi eventualele ore suplimentare).

Referitor la situaţiile în care cumulul de funcţii nu este posibil, Codul muncii face trimitere la legile speciale care prevăd asemenea restricţii. Incompatibilităţile pot apărea, de exemplu, în sectoarele publice de activitate sau în cazul profesiilor liberale: calitatea de deputat/senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate (cu excepţia celei de membru al Guvernului), profesia de medic este incompatibilă cu calitatea de angajat/colaborator al unităţilor de producţie/distribuţie de produse farmaceutice/materiale sanitare, profesia de farmacist este incompatibilă cu profesia de medic, iar exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu activitatea publicistică salarizată.

Aşadar, nu există limitări legale privind numărul de contracte sau numărul de angajatori. Dar, la aceeaşi firmă, în cazul cumulului de funcţii, putem vorbi de posibilitatea ca durata maximă a timpului de lucru să fie depăşită, ceea ce nu este tocmai în acord cu legea.