Ministerul Educaţiei a publicat pe site-ul edu.ro proiectul de ordin privind structura anului şcolar 2016-2017.

 

Anul şcolar 2016-2017 începe pe data de 1 septembrie 2016, se încheie pe data de 31 august 2017 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 18 săptămâni dispuse în perioada 12 septembrie 2016 - 3 februarie 2017

Cursuri – luni, 12 septembrie 2016 -16 decembrie 2016

15 septembrie 2016- zi dedicată festivităţilor pentru deschiderea anului şcolar 2016-2017

În perioada 29 octombrie - 6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 17 decembrie 2016 – duminică, 8 ianuarie 2017

Cursuri – luni, 9 ianuarie 2017 – vineri, 3 februarie 2017

Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 4 februarie 2017 – duminică, 12 februarie 2017

Semestrul al II-lea are 17 săptămâni dispuse în perioada 13 februarie 2017-23 iunie 2017

Cursuri – luni, 13 februarie 2017 – vineri, 14 aprilie 2017

Vacanţa de primăvară – miercuri, 19 aprilie 2017 – duminică, 30 aprilie 2017

Cursuri – marţi, 2 mai 2017 – vineri, 23 iunie 2017

Vacanţa de vară – sâmbătă, 24 iunie 2017 – duminică, 10 septembrie 2017

Zilele libere legale în care nu se organizează cursuri

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare vor marca, prin manifestări specifice, ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei, ziua de 5 iunie – Ziua învăţătorului şi 1 Iunie – Ziua copilului, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Poriectula duce modificări importante privind programul "Şcoala Altfel", care va fi extins, astfel încât, celor cinci zile prevăzute în structura anilor şcolari anteriori li se se vor adăuga şi primele trei de început de an şcolar, dedicate acomodării elevilor. 

Programul „Şcoala altfel” se derulează de 5 ani şi este una dintre puţinele modificări din sistem care au fost deopotrivă pe placul elevilor şi profesorilor.

În acest context, în luna aprilie, au existat discuţii pentru ca acest program să fie extins în sensul ca în fiecare semestru să existe o săptămână "Şcoala altfel".

Art.5 (1) Programul naţional „Şcoala altfel” se organizează după o metodologie elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi aprobată prin ordin de ministru.

Programul naţional „Şcoala altfel” este structurat după cum urmează:

a) Perioada 12 septembrie 2016 - 14 septembrie 2016, destinată acomodării elevilor şi profesorilor cu programul şcolar şi cu procesul de predare - învăţare;

b) O perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ, în intervalele următoare:

- Pentru învăţământul preşcolar şi primar:

o 21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 2016

o 27 februarie 2017- 31 martie 2017

o 15 mai 2017 - 9 iunie 2017

- Pentru învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal:

o 17 octombrie 2016 - 2 decembrie 2016

o 27 februarie 2017- 31 martie 2017

o 15 mai 2017 - 9 iunie 2017

Intervalul aferent programului ”Şcoala altfel” nu coincide cu perioada tezelor semestriale.

Digi 24