Colectarea fondurilor pentru achiziţionarea operei lui Constantin Brâncuşi ”Cuminţenia Pământului” se va putea face şi prin SMS, servicii tip ”Teledon”, donaţii online, licitaţii publice, cutii virtuale de donaţie şi evenimente special organizate în acest scop, a decis Guvernul, vineri, prin OUG.

Guvernul a extins astăzi, prin ordonanţă de urgenţă, mecanismele de colectare şi posibilităţile de colaborare cu persoanele juridice interesate pentru atragerea sumei care va completa fondurile alocate de la bugetul de stat pentru achiziţionarea operei lui Constantin Brâncuşi ”Cuminţenia Pământului” şi expunerea acesteia în colecţii publice.

"Colectarea se va face şi prin serviciile de mesagerie scurtă SMS, servicii tip ”Teledon”, donaţii online, licitaţii publice, cutii virtuale de donaţie şi evenimente special organizate în acest scop, nu doar prin transfer bancar sau prin depunere de numerar în conturile dedicate colectei naţionale deschise de Ministerul Culturii. Măsura a fost luată în regim de urgenţă pentru a nu exista riscul ca suma necesară achiziţionării acestei opere de artă de către statul român să nu poată fi strânsă, având în vedere că timpul rămas pentru finalizarea colectei publice este foarte scurt, raportat la suma necesară", se arată într-un comunicat al Guvernului.

Conform completărilor aduse, Ministerul Culturii poate încheia contracte cu persoane juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ pentru a sprijini colectarea fondurilor necesare şi va stabili în mod expres modalităţile de colectare a fondurilor şi termenele până la care vor fi virate în contul deschis în acest scop.

"În baza aceloraşi contracte, persoanele juridice de drept privat selectate vor suporta integral, din fondurile proprii, toate cheltuielile necesare pentru colectarea donaţiilor şi pentru gestionarea conturilor pe care le-au deschis în acest scop. De asemenea, acestea răspund de integritatea şi gestionarea sumelor colectate până la virarea lor integrală în contul special deschis de Ministerul Culturii. Selecţia persoanelor juridice de drept privat pentru colaborare în vederea strângerii de donaţii pentru <<Cuminţenia Pământului>> se va face în condiţii transparente şi nediscriminatorii, urmând ca cerinţele minime privind capacitatea lor administrativă de a sprijini colectarea fondurilor şi/sau experienţă în colectarea de donaţii să fie stabilite prin Ordin al Ministrului Culturii", se mai spune în comunicat.

Mediafax