Evaluarea Naţională din 2016 se va desfăşura la aceleaşi discipline ca cele din acest an, elevii din clasa a VIII-a vor susţine examenele sub supraveghere audio-video, iar repartizarea computerizată în licee va avea loc tot în trei etape.

Cursurile la clasa a VIII-a se vor încheia în 17 iunie 2016, iar în perioada 15-17 iunie va avea loc înscrierea la Evaluarea Naţională, potrivit Ordinului privind organizarea şi desfăşurarea examenului.

Candidaţii vor susţine probele scrise în 27 iunie la limba şi literatura română, în 28 iunie la limba şi literatura maternă şi în 29 iunie la matematică. Rezultatele vor fi afişate în 1 iulie, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În perioada 2-4 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 5 iulie vor fi afişate rezultatele finale.

Notele obţinute de elevi la Evaluarea Naţională vor conta la admiterea în liceu, prin repartizare computerizată.

Elevii vor fi supravegheaţi audio-video în sălile de examen. De asemenea, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi cele în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise trebuie să aibă camere de supraveghere audio-video.

Cadrele didactice supraveghetoare la testele scrise au interdicţie să intre în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul ori de comunicare, precum şi cu ziare, reviste sau cărţi.

În comisiile pentru evaluarea naţională nu vor fi nominalizate cadrele didactice care în sesiunile anterioare au săvârşit abateri şi au fost sancţionate.

În unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave în organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale, comisiile judeţene şi, respectiv, cea a municipiului Bucureşti pot decide nominalizarea în comisiile de examen a unor cadre didactice din alte unităţi de învăţământ.

Comisiile judeţene şi cea a municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale pot decide suspendarea organizării examenului în unităţile de învăţământ în care, în sesiunile anterioare, s-au constatat nereguli grave.

Comisiile din unităţile de învăţământ şi cele judeţene, respectiv comisia municipiului Bucureşti de organizare a evaluării naţionale vor verifica, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, vor fi verificate înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învăţământ respectivă.