Unul dintre cele mai interesante schimburi de experienţă dintre angajatorii din mediul de afaceri şi liceele vocaţionale şi tehnice din România a avut loc la Colegiul Ion Kalinderu din staţiunea Buşteni. Peste 100 de participanţi din mai multe de unităţi de învăţământ din toată ţara, împreună cu partenerii din mediul de afaceri au discutat despre educaţia şi metodele practice prin care elevii, şcoala şi angajatorii pot fi mai apropiaţi. Derulat cu susţinerea Ministerului Educaţiei Naţionale, programul „Adoptă un liceu” îşi propune intervenţia integrată în liceele tehnologice avand ca scop îmbunătăţirea procesului educaţional, în vederea eliminării fracturii existente între şcoală şi piaţa muncii locale. Pentru ca rezultatul final să fie cel scontat, în afara companiilor care au nevoie să angajeze specialişti sau tineri calificaţi pe plan local, în derularea programului trebuie să se implice şi comunitatea locală, întrucât investiţia în educaţie constituie una dintre priorităţile acesteia.  Proiectul „Adoptă un liceu” şi-a dovedit viabilitatea încă din faza-pilot, derulată în perioada 2012 – 2013, care a inclus licee sau colegii tehnice din Braşov, Sibiu, Iaşi, Câmpulung Muscel, Craiova şi Bucureşti. La finalul proiectului pilot, au fost înregistrate creşteri semnificative ale promovabilităţii la bacalaureat, reducerea la jumătate a absenteismului dar şi soluţionarea în mare parte a problemelor legate de violenţa în şcoli. Organizatorii precizează că selecţia unui anumit liceu depinde de deschiderea conducerii acestuia şi, în egală măsură, de sprijinul acordat de autorităţi şi mediul de afaceri locale. În următoarea perioadă, cele patru ONG-uri organizatorice vor selecta noi licee tehnologice din diverse judeţe ale ţării, care să fie cooptate în cadrul acestui program.