În ultimii cinci ani, peste 2.000 de consumatori din România au obţinut de la bănci şi IFN-uri, cu ajutorul CSALB, reducerea sau eliminarea comisioanelor, diminuarea dobânzilor, scăderea ratelor la credite sau chiar ştergerea întregului sold rămas de achitat. Unii consumatori au obţinut reduceri de zeci de mii de euro, CHF sau lei din datoria pe care o aveau de achitat către bancă.

Începând cu martie 2016, beneficiile obţinute în urma negocierilor dintre consumatori şi bănci, prin intermediul CSALB sunt de aproximativ 5 milioane euro, media pentru fiecare caz soluţionat fiind de 3.700 de euro în 2020.

Anul trecut aproape 2.500 de români s-au adresat Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). 176 de consumatori din Prahova au solicitat în 2020 şi primele 8 luni din 2021 o negociere cu banca sau IFN-ul pentru contractele aflate în derulare, judeţul Prahova fiind al 4-lea din ţară ca număr de cereri transmise către CSALB.

Caravana online a CSALB îşi propune să informeze consumatorii de servicii financiare despre posibilităţile şi avantajele pe care le aduce concilierea faţă de soluţionarea problemelor în instanţă.

Câteva exemple despre ce au obţinut prahovenii ale căror cereri de negociere au fost acceptate de bănci:
 

·       Suspendarea executării silite – M.I.R a obţinut în urma cererii pe care a trimis-o către CSALB sistarea executării silite ca urmare a semnării unui angajament de plată.

·       Diminuarea soldului creditului – În cazul lui I.F. banca va aplica un discount (remitere de datorie) de 20% din expunerea datorată şi va reeşalona suma rămasă de plată pe termenul actual al creditului, cu o dobândă fixă de 1% aplicabilă până la maturitate. În acest fel, rata lunară se va reduce până la aproximativ 2.400 de lei.

·       Solicitare de refuz la plată – Comerciantul va restitui consumatorului F.S. suma de 734 lei deoarece acesta a efectuat o plată greşită pentru care a cerut imediat refuz la plată, dar banca nu a acţionat în timp util, transferând banii către un destinatar greşit. 

·       Soluţii pentru rezolvarea problemelor – Comerciantul va şterge din datoria lui N.C.M. suma de 9.000 lei, cu condiţia ca acesta să depună o cerere de restructurare a creditului. 

·       Ştergere datorie – Remiterea totală de datorie în cazul a două credite de consum fără ipotecă. Consumatorul C.C. a beneficiat de ştergerea a 40.000 lei din partea băncii. 

·       Reducere dobândă - Reducerea marjei dobânzii pe toată durata creditului, de la 5% (în prezent) la 2,73%. Rata lunară scade, în cazul lui R. L. de la 310 lei la 215 lei.

·       Micşorare rată prin micşorarea dobânzii – În cazul consumatoarei N.C., contractul a fost prelungit cu 12 luni, iar banca a acordat o perioadă de graţie de 6 luni în care consumatoarea va achita o rată de 283 lei. După încetarea perioadei de graţie rata va fi de 695 lei.

Cererile pot fi trimise online, direct de pe site-ul www.csalb.ro, iar întreaga procedură de conciliere cu banca sau IFN-ul este gratuită pentru consumatori şi nu durează mai mult de 90 de zile. Negocierea este intermediată de conciliatorii Centrului şi prin email sau telefon, acest lucru fiind folosit mai ales în perioada pandemiei, când nu a fost posibilă întâlnirea fizică.

Consumatorii care trimit cereri către CSALB sunt sfătuiţi să ataşeze şi documente care să justifice dificultăţile lor financiare, scăderea veniturilor sau creşterea cheltuielilor. Dacă banca/IFN-ul acceptă cererea, este desemnat un conciliator care, în urma discuţiilor dintre părţi, va propune la final o soluţie de rezolvare a situaţiei semnalate. CSALB lucrează în acest moment cu 19 conciliatori care sunt printre cei mai buni specialişti în drept şi domeniul financiar-bancar din ţară. Conciliatorii sunt profesori universitari, avocaţi renumiţi şi foşti judecători.

Despre CSALB: CSALB este o entitate înfiinţată ca urmare a unei Directive europene şi intermediază gratuit şi în mai puţin de trei luni negocierea dintre consumatori şi bănci sau IFN-uri pentru contractele aflate în derulare. Consumatorii din orice judeţ al ţării pot trimite cereri către Centrul de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) completând un formular online direct pe site-ul www.csalb.ro. Dacă banca acceptă intrarea în procedură de conciliere/negociere este desemnat un conciliator. CSALB colaborează cu 19 conciliatori, dintre cei mai buni specialişti în drept, cu expertiză în domeniul financiar-bancar. Totul se rezolvă amiabil, iar înţelegerea părţilor are puterea unei hotărâri în instanţă. Mai multe informaţii despre activitatea Centrului puteţi obţine şi la telefon 021 9414 (apel cu tarif normal).