Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii (EIAH), Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Uniunea Europeană au lansat marţi, 7 noiembrie, un nou program  dedicat sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România pentru a obţine expertiza necesară unei creşteri sustenabile.

Programul îşi propune să sprijine cel puţin 240 de IMM-uri din România, Bulgaria şi Grecia pe parcursul a trei ani, oferindu-le acces la consultanţă de afaceri personalizată. Serviciile oferite vor permite acestor întreprinderi să aibă acces la consultanţă locală şi internaţională pentru a-şi îmbunătăţi competitivitatea şi a-şi dezvolta afacerea. Programul este susţinut de Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii, prin finanţare de la Uniunea Europeană şi co-finanţare din partea BERD.

În România, peste 100 de companii locale vor beneficia direct de acest program, care oferă expertiză într-o gamă largă de domenii, precum strategie, promovare pentru export, management financiar, eficienţă energetică, marketing şi altele.

Corina Creţu, comisarul european pentru politică regională, a declarat: „Planul de investiţii pentru Europa vizează stimularea creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă în Europa, iar întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) reprezintă un domeniu special de interes. Acordarea de consultanţă pentru investiţii locale este un obiectiv-cheie al Planului de investiţii pentru Europa, iar cooperarea dintre Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii şi BERD pentru sprijinirea creşterii IMM-urilor este o iniţiativă importantă şi binevenită."

Simon Barnes, şeful departamentului de servicii de consiliere, Banca Europeană de Investiţii, a declarat: „Suntem foarte încântaţi să lansăm acest program în colaborare cu BERD prin intermediul Platformei europene de consiliere în materie de investiţii. Platforma este o iniţiativă comună a Comisiei Europene şi BEI şi parte integrantă a celui de-al doilea pilon al Planului de investiţii pentru Europa, ce oferă servicii de consultanţă pentru proiectele de investiţii din Uniunea Europeană. Un obiectiv special al Platformei este de a dezvolta o reţea de parteneri, atât la nivel local cât şi internaţional, pentru a oferi servicii complementare prin intermediul celor mai bine cotate instituţii care pot oferi acest tip de consultanţă. Cooperarea cu BERD reflectă această abordare şi reprezintă un pas important în satisfacerea cererii neacoperite până acum de servicii de consultanţă în sectorul IMM.

Claudio Viezzoli, director pentru "Finanţare şi Dezvoltare IMM-uri", BERD, a declarat: „Ne bucurăm că avem posibilitatea de a ne intensifica activitatea în România. Programul nostru de consultanţă a avut un impact puternic asupra creşterii afacerilor locale, susţinând misiunea noastră de a le ajuta să devină campioni naţionali şi regionali. Salutăm această colaborare regională cu Uniunea Europeană şi cu Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii, care ne va creşte impactul comun în această zonă."

Companiile eligibile pentru acest program sunt cele cu o cifră de afaceri mai mică de 50 de milioane de euro, cu mai puţin de 250 de angajaţi şi capital majoritar local. Primul pas în cadrul colaborării cu BERD constă în evaluarea nevoilor de afaceri ale companiilor interesate şi în identificarea oportunităţilor de creştere. Ulterior, BERD va pune compania în legătură cu un consultant specializat sau un expert internaţional care îi poate oferi exact expertiza de care are nevoie. În acelaşi timp, programul pune la dispoziţia întreprinderilor şi consultanţilor oportunităţi de pregătire şi de formare prin care pot dobândi abilităţile necesare pentru dezvoltarea afacerii.

Planul de investiţii pentru Europa, cunoscut şi sub denumirea de "Planul Juncker", reprezintă una dintre priorităţile de top ale Comisiei Europene. Este axat pe stimularea investiţiilor pentru crearea de noi locuri de muncă şi pentru creştere economică, printr-o utilizare mai inteligentă a resurselor financiare noi şi existente, înlăturând obstacolele din calea investiţiilor şi asigurând mai multă vizibilitate şi asistenţă tehnică pentru proiectele de investiţii.

Fondul european pentru investiţii strategice (FEIS) este pilonul principal al Planului Juncker. El oferă garanţii pentru acoperirea primei pierderi, ceea ce îi permite Băncii Europene de Investiţii (BEI) să investească în mai multe proiecte cu grad de risc ridicat. FEIS a ajuns deja la rezultate concrete. Până în octombrie 2017 s-au înregistrat proiecte şi acorduri aprobate pentru finanţare prin FEIS care se aşteaptă să mobilizeze investiţii totale de circa 241 miliarde euro şi să sprijine până la 462.000 IMM-uri în toate cele 28 de state membre.

Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii 
(EIAH) face parte din Planul de investiţii pentru Europa, o iniţiativă a Comisiei Europene şi a Băncii Europe de Investiţii (link is external) care urmăreşte dezvoltarea investiţiilor în proiecte strategice din Europa pentru a asigura accesul economiei reale la finanţare.

Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii reprezintă singurul punct de acces către serviciile de consultanţă pentru proiecte de investiţii din Uniunea Europeană, cumulând expertiza Grupului Băncii Europene de Investiţii, Comisiei Europene, instituţiilor naţionale de promovare şi autorităţilor de management din statele membre. Platforma susţine proiecte care ar putea fi eligibile pentru finanţare din partea BEI (sau din partea FEIS sau altfel), dar consultanţa oferită în cadrul Platformei nu este limitată la proiecte finanţate de BEI.