Guvernul a decis scutirea medicilor de impozit pe venit, facilitate de care beneficiază deocamdată persoanele cu handicap, cercetătorii din zona aplicativă şi creatorii de programe software.

Măsura, propusă de proiectul de modificare a Codului Fiscal, accentuează arbitrariul şi discriminările de pe piaţa muncii. Fără fundamentare solidă, unele categorii socioprofesionale primesc facilităţi fiscale importante în detrimentul altor categorii. Scăderea şi eliminarea contribuţiilor care ar trebui achitate de anumite categorii socioprofesionale determincă creşterea presiunii puse pe alte categorii la plata taxelor şi impozitelor.

Proiectul include persoanele care practică profesia de medic la articolul 60 – Scutiri al Codului Fiscal. Măsura intră în vigoare la data de 1 septembrie. Proiectul defineşte beneficiarii scutirii ca ”Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor precum şi din activităţi independente din exercitarea profesiei de medic”.

Propunerile nu fac referire şi la personalul mediu medical. Profesia de medic este definită în concordanţă cu Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului finanţelor publice.”

În prezent sunt scutite conform articolului 60 persoanele fizice cu handicap grav, permanent, persoanele care crează program de calculator şi cerctetătorii care lucrează pe partea aplicativă sau tehnologică.

Potrivit notei de fundamentare, scutirea este justificată de faptul că a fost promisă prin programul de guvernare pe perioada 2017-2020.