Eliminarea impozitului pe construcţii speciale, reducerea TVA şi a accizelor la carburanţi şi introducerea unui plafon maxim la calculul contribuţiei individuale de asigurări de sănătate sunt printre cele mai importante prevederi ale Codului fiscal care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2017, potrivit datelor trimis de Ministerul Finanţelor, la solicitarea News.ro.

La începutul lunii decembrie, prim-ministrul Dacian Cioloş a declarat că modificarea Codului Fiscal este o decizie care va trebui luată de viitorul Executiv, care va avea legitimitatea conferită de alegeri şi de votul unei majorităţi parlamentare.

Din data de 1 ianuarie 2017 vor intra în vigoare o serie de prevederi ale Codului fiscal, dar şi alte măsuri cuprinse în diverse acte normative aprobate în 2016.

Iată principalelor modificări care vor fi aplicate:

- Impozitul pe construcţii speciale se aplică doar până la 31 decembrie 2016, inclusiv, urmând a fi eliminate de la 1 ianuarie.

- Din punct de vedere al contribuţiilor sociale obligatorii, începând cu data de 1 ianuarie 2017, sunt reglementate următoarele măsuri:

1. Se introduce plafonul maxim al bazei lunare de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, respectiv, baza lunară de calcul asupra căreia se aplică cota individuală de contribuţie nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat;

2. Se elimină excepţia potrivit căreia persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, investiţii, precum şi din alte surse, nu datorează contribuţie pentru aceste venituri dacă mai realizează şi venituri din salarii, pensii sau venituri din activităţi independente.

- Cota standard de TVA va fi 19%, fiind prevăzute şi două cote reduse de TVA de 5% şi, respectiv, 9%.

- Totodată, nivelul accizelor la carburanţi va fi redus după cum urmează:

1. motorină de la 1897,08 lei /1000 litri la 1518,04 lei /1000 litri

2. benzină fără plumb de la 2035,40 lei /1000 litri la 1656,36 lei /1000 litri

3. benzină cu plumb de la 2327,27 lei /1000 litri la 1948,23 lei /1000 litri.

De asemenea, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar fiscal, s-au aprobat începând cu 1 ianuarie 2017, următoarele măsuri principale din domeniul impozitelor şi taxelor reglementate de Codul fiscal:

- extinderea perioadei de aplicare a facilităţii privind scutirea de impozit a profitului reinvestit, precum şi includerea în sfera de aplicare a măsurii şi a profitului investit în achiziţionarea dreptului de utilizare a programelor informatice;

- introducerea regimului special de TVA pentru agricultori (persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care efectuează activităţi/servicii agricole) şi care, în prezent, întâmpină dificultăţi în aplicarea regimului normal de TVA. 

Astfel, se va acorda gradual compensaţia în cotă forfetară, pe baza unui procent de compensare de 1% în anul 2017, 4% în 2018 şi 8% în anul 2019.

- modificarea regulilor de ajustare a TVA în cazul bunurilor de capital, în sensul renunţării la ajustarea unică şi aplicarea unei ajustări anuale pentru o cincime/o două zecime din taxa aferenta bunului de capital;

- abrogarea prevederilor referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari;

- suspendarea până la data de 31 decembrie 2019, a obligaţiei depunerii a trei declaraţii informative (cod 392A, 392B şi 393);

- modificarea prevederilor referitoare la măsurile aplicabile contribuabililor care îşi recapătă codul de TVA după ce acesta a fost anulat organele fiscale, în sensul repunerii în drepturi a contribuabililor ce şi-au redobândit codul de TVA şi acordarea beneficiilor pierdute în perioada aferentă anulării codului.