Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede amendă de la 5.000 la 100.000 lei pentru comercianţii care aplică practici comerciale înşelătoare sau agresive şi interzice comercializarea alimentelor care au data limită de consum sau data durabilităţii minimale depăşite.

Proiectul de lege a fost iniţiat de Guvern şi modifică Legea 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în raport cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor.

Astfel, proiectul prevede că utilizarea de către comercianţi a unor practici comerciale incorecte este interzisă, fiind sancţionată cu amendă de la 5.000 la 100.000 de lei pentru practicile comerciale înşelătoare şi cu amendă de la 2.000 la 100.000 lei pentru practicle comerciale agresive.

Practici înşelătoare sunt considerate lansarea unei invitaţii de a cumpăra produse la un anumit preţ pentru ca apoi, în scopul promovării unui alt produs, comerciantul să recurgă la refuzarea prezentării produsului care a făcut obiectul publicităţii, precum şi refuzarea luării comenzii privind respectivul articol sau al livrării într-un termen rezonabil, dar şi prezentarea unui eşantion cu defecte.

Practici comerciale agresive sunt şi crearea, operarea sau promovarea unui sistem promoţional piramidal în care consumatorul oferă o contraprestaţie, inclusiv în produse, servicii sau bani în schimbul posibilităţii de a primi compensaţie, ce provine special ca urmare a introducerii unui alt consumator în sistem decât ca urmare a vânzării sau consumului produselor.

Proiectul stabileşte că sunt practici comerciale agresive orice acţiune întreprinsă în vederea solicitării premiului sau orice alt beneficiu care este condiţionată de plata unei sume de bani ori de suportarea unui cost de către consumator.

Proiectul prevede şi faptul că se interzice comercializarea alimentelor care au data limită de consum sau data durabilităţii minimale depăşite.

Camera Deputaţilor este for decizional cu acest proiect de lege.