Ziua de 27 octombrie este scadenţa de plată pentru 50% din impozitul pe veniturile din agricultură declarate în luna mai. Cealaltă jumătate trebuie plătită până la 15 decembrie.

Fermierii care realizează venituri din agricultură mai mari decât plafoanele stabilite prin Ordonanţa 8/2013 (a se vedea tabelele de mai jos) trebuie să-şi plătească prima rată (50%) din impozitul pe aceste venituri.
 
În acest sens, fermierii aveau de depus încă din luna mai Declaraţia 221 la Fisc sau, după caz, la Primărie (în localităţile în care nu există administraţii financiare).

Cum se procedează

Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit.
 
Potrivit Art. 74 alin. 2 din Codul Fiscal, contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei îi revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
 
În continuare, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Financiară (ANAF). Practic, în acest moment toţi fermierii care şi-au depus în primăvară Declaraţiile 221 sunt în posesia deciziei de impunere.
 
Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel: 50% până la data de 27 octombrie inclusiv şi 50% până la data de 15 decembrie inclusiv.

Ce venituri sunt vizate

Potrivit legii, veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute – individual sau într-o formă de asociere – din cultivarea produselor agricole vegetale, exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea, creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. 
 
Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (hectar)/cap de animal/familie de albine. Totodată, persoanele care realizează venituri din activităţi agricole impozitate la norma de venit datorează şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile agricole impozabile.