Câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 1,9% (32 lei), până la 1.719 lei în iulie în comparaţie cu luna anterioară, arată datele Institutului Naţional de Statistică /INS/, publicate vineri, scrie Agerpres. Câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2.378 lei, cu 1,9% mai mare decât în luna iunie 2014.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4562 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1.011 lei).

Potrivit INS, indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2014 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 102,0%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 128,0%, cu 2,4 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna iunie 2014.

În luna iulie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna iunie ca urmare a acordării de prime ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri, realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

De asemenea, câştigul salarial mediu net a crescut în luna iulie 2014 ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut, la 900 lei/lună.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 10,9% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, respectiv cu 9% în activităţi auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii); între 6% şi 8% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, extracţia cărbunelui superior şi inferior, captarea, tratarea şi distribuţia apei; între 4% şi 6% în activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicala (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, industria metalurgică, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, alte activităţi extractive, alte activităţi de servicii, extracţia minereurilor metalifere, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii).

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iunie de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate şi de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte), precum şi de angajările de salariaţi cu câştiguri salariale mici, în unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 7,9% în fabricarea produselor din tutun; între 5,5% şi 7,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea băuturilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor; între 3,0% şi 4,0% în fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă astfel: administraţie publică (2,2%), sănătate şi asistenţă socială (0,4%), ca urmare a aplicării prevederilor legale de la 1 iulie 2014. În învăţământ s-a înregistrat o scădere a câştigului salarial mediu net (-1,9%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare.

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,1%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 104,1%.