Autoturismele vechi date spre casare în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional RABLA trebuie scoase din evidenţă de la plata impozitului şi radiate din baza de date a DRPCIV (Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor). Iată ce presupune acest lucru.

 

Procedura de radiere a unei maşini în cazul în care este dată spre casare la un centru REMAT este asemănătoare cu procedura înmatriculării unei maşini.

 

După obţinerea certificatului de distrugere trebuie să mergeţi la direcţia impozite şi taxe locale unde aţi plătit impozitul pentru a face o radiere fiscală auto. Aici trebuie să veniţi cu un dosar cu următoarele documente. Dacă instituţia nu mai lucrează cu publicul din cauza numărului mare de cazuri Covid, trebuie să depuneţi actele online şi aveţi nevoie de semnătură electronică, atât ca persoană fizică, cât şi ca juridică. A doua variantă este să trimiteţi actele prin poştă.

 

Acte necesare radiere auto:

 • Certificat de distrugere auto,
 • Declaratia pentru scoaterea din evidente a mijlocului de transport
 • Cartea maşinii în original şi copie,
 • Actul de identitate în original şi copie,
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal

 

Începând din 2020, radierea de la serviciul de înmatriculări a maşinilor casate în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional RABLA se face din oficiu în baza transmiterii către această instituţie a certificatului de distrugere, în format electronic, de către operatorul economic autorizat care a emis acest document.

 

Dovada radierii din circulaţie a unui vehicul aflat în situaţia anterior menţionată va fi transmisă, de îndată, titularului înmatriculării, la ultima adresă de domiciliu existentă în Registrul Naţional de Evidenţă a Permiselor de Conducere şi a Vehiculelor Înmatriculate.

 

În caz că nu aţi primit dovada radierii prin poştă puteţi să mergeţi la serviciul de înmatriculări cu următoarele documente.

 

Acte necesare pentru radierea unui autovehicul din circulaţie când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării sunt:

 

 • Cererea solicitantului;
 • Certificatul de înmatriculare - original;
 • Plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Cartea de identitate a vehiculului în original;
 • Documentul care atestă dezmembrarea, casarea sau predarea unei unităţi specializate în vederea dezmembrării (certificate de distrugere);
 • Certificatul de atestare fiscală.
 • Certificat de radiere – 3 exemplare;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

 

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;

Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

 

În cazul radierii vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe proprie răspundere a titularului sau a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.

 

 

 

 

Sursa: www.wall-street.ro