În scopul asigurării cadrului necesar desfăşurării în condiţii optime a procesului electoral privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020, Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti a adaptat programul de lucru cu publicul, astfel încât să rezolve operativ solicitările privind eliberarea documentelor de identitate şi de stare civilă în perioada premergătoare scrutinului astfel:

 

 

SERVICIUL STARE CIVILĂ

 

 

26 septembrie 2020                                                         800-1600         -doar eliberarea

                                                                                       certficatelor de stare civilă  duplicate

                                                                                        necesare întocmirii actelor de identitate

                                                                                        pentru exercitarea dreptului la vot.

                                      900-1200          -înregistrări decese

-oficiere căsătorii conform programărilor

                                                                                        efectuate

 

27 septembrie 2020                                                     900-1300         -doar eliberarea certficatelor

                                                                                     de stare civilă  duplicate necesare

                                                                                      întocmirii actelor de identitate                                                                                    

                                                                                      pentru exercitarea dreptului la vot.

  • oficiere căsătorii conform

programărilor efectuate

 

 

 

SERVICIUL EVIDENŢĂ INFORMATIZATĂ A PERSOANELOR

 

 

26 septembrie 2020                                                          800-1600                  

 

27 septembrie 2020                                                          700-2100                  

 

      

 

În conformitate cu art.3, alin.(2) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr.81/07.09.2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului la vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020:

  „Alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 martie - 27 septembrie, îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.”

Pentru eliberarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie), ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării sau distrugerii actului de identitate, cartea de identitate se întocmeşte şi se eliberează pe baza cererii scrise a persoanei şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, datei de naştere, statutului civil, cetăţeniei române şi a domiciliului.

      În cazurile în care  nu pot fi prezentate anumite documente, respectiv certificate de stare civilă sau dovezi cu privire la domiciliu, se va elibera carte de identitate provizorie, caz în care se vor depune şi trei fotografii de ¾ cm. 

      Totodată menţionăm că toate documentele depuse în săptămana 21-25 septembrie 2020, vor fi eliberate in zilele de 25, 26 şi 27 septembrie 2020, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

 

Facem menţiunea că vor fi primite şi soluţionate doar cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate, ca urmare a expirării termenului de valabilitate, pierderii, furtului, deteriorării, distrugerii sau anulării/schimbarii numelui, astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot.