Decizie şocantă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. Satul Gornet din comuna Gornet (Cuib) va fi carantinat timp de 14 zile.

Astfel conform unui comunicat al CJSU se "instituie carantină zonală în satul Gornet din comuna Gornet, judeţul Prahova, pentru o perioadă de 14 zile, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia răspândirii comunitare a noului coronavirus SARS-CoV 2.

  În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la propunerea direcţiei de sănătate publică teritoriale şi cu avizul Institutului Naţional de Sănătate Publică.

Măsura carantinării nu este egală cu închiderea unei localităţi, ci vine în sprijinul cetăţenilor care nu sunt infectaţi, şi asigură o mai bună gestionare a combaterii răspândirii bolilor.

Această hotărâre a fost adoptată în conformitate cu criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic în vederea instituirii carantinării zonale, elaborate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, şi pentru limitarea transmiterii comunitare a noului coronavirus SARS-CoV 2, pe baza analizei elaborate de către DSP Prahova şi cu avizul INSP, deoarece:

 • În comuna Gornet există un trend crescător al cazurilor în ultimele 14 zile – au fost înregistrate 15 cazuri noi în perioada 08 -20.07.2020;
 • Rata de infectare depăşeşte nivelul de 3 cazuri /1000 de locuitori;
 • Cazurile sunt înregistrate în comunitate (nu există comunităţi închise);
 • Ponderea populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste este similar în comună cu cea din restul judeţului;
 • Personalul de specialitate din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, care efectuează anchetele epidemiologice, este depăşit de numărul de cazuri noin zilnice;
 • În comună îşi desfăşoară activitatea doi medici de familie;
 • Nevoile esenţiale pot fi asigurate prin existenţa la nivelul localităţii a mai multor magazine şi a unei farmacii;
 • la nivelul localităţii există 3 poliţişti locali şi 5 angajaţi la pază locală.

          În localitatea carantinată sunt permise intrarea, respectiv ieşirea pentru:

 • a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi aprovizionării populaţiei;
 • b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi transporturilor;
 • c) persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitate profesională în afara zonei carantinate cu prezentarea unei adeverinţe de la angajator, legitimaţie de serviciu sau oricare alt document care să ateste activitatea profesională;
 • d) persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 • e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 • f) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • g) urgenţe medicale.

          Vor fi luate măsuri pentru a asigura funcţionarea serviciilor de protecţie şi asistenţă socială, funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de utilităţi publice, precum şi aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susţinători sau altă formă de ajutor şi care nu se pot deplasa de la locuinţă/gospodărie, de către autorităţile locale şi judeţene.

Intrarea/ieşirea în/din satul Gornet, judeţul Prahova este permisă doar prin căile deschise circulaţiei publice de pe drumurile europene, naţionale, judeţene şi comunale.