Aleşii locali au aprobat, în şedinţa Consiliului Local Ploieşti de luni,  cu unanimitate de voturi, proiectul privind acordarea unui ajutor financiar pentru plata bonelor. Proiectul a fost iniţiat de viceprimarul Cristian Ganea

 

Ajutorul va fi acordat numai pentru copilul care nu este înscris la creşă/ grădiniţă sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creşă/grădiniţă ori nu a retras copilul de la creşă/grădiniţă. Banii vor fi acordaţi lunar pentru fiecare copil de vârstă preşcolară în funcţie de veniturile nete lunare pe membru de familie. Vor beneficia  familiile care au venituri nete lunare pe membru de familie astfel:

 

 • venituri până la 2.100 de lei – 710 lei
 •  
 • venituri de la 2.100 până la 2.500 de lei – 550 de lei
 •  
 • venituri de la 2.501 lei până la 3.000 de lei – 390 de lei
 •  
 • venituri de la 3.001 lei la 3.500 de lei – 250 de lei.

 

Beneficiarii trebuie să depună o cerere la Primăria Ploieşti, precum şi următoarele documente:

 • copie după documentul de identitate,
 • copie după certificatul de naştere al copilului/copiilor,
 • copie după documentul care atestă că este reprezentantul legal al copilului,
 • adeverinţă privind veniturile realizate – declaraţie fiscală,
 • copia actului de calificare pentru profesia de bonă,
 • dovada achitării taxelor şi impozitelor locale,
 • document eliberat de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţene de unde să rezulte că nu a refuzat maximum două oferte de muncă,
 • angajament de plată de unde rezultă că titularul dreptului ajutorului financiar, în cazul în care se constată că a primit sume necuvenite cu acest titlu, aceste sume pot fi recuperate din alte drepturi,
 • declaraţie pe proprie răspundere   a solicitantului că minorul/copilul nu este înscris la creşă/grădiniţă.