Miercuri, 09 ianuarie 2019 între orele 10.00 – 11.00, sirenele de alarmare publică vor fi acţionate în întreg judeţul.

 

Începând cu data de 02 august a.c., Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă desfăşoară lunar exerciţii pentru testarea sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă.

 

Sirenele de alarmare publică existente la nivel naţional vor fi acţionate în prima zi de miercuri a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 – 11.00, simulările vizând atât verificarea echipamentelor care pot fi acţionate în mod centralizat (simultan), dar şi a celor cu acţionare locală.

 

La nivelul judeţului Prahova, sunt 315 sirene (87 electronice şi 228 electrice), astfel de mijloace, care pot fi utilizate în cazul unor dezastre sau alte situaţii de protecţie civilă, modul de acţionare a acestora fiind realizat local sau centralizat, din dispecerate.

 

În anul 2018 s-au desfăşurat un număr de 26 exerciţii de verificare a modului de cunoaştere, organizare şi desfăşurare a activităţilor de înştiinţare, prealarmare, avertizare, alarmare şi evacuare în localităţile Gura Vitioarei, Lipăneşti, Măgurele, Dumbrăveşti, Păuleşti, Gornet Cricov, Iordăcheanu, Plopu, Filipeştii de Pădure, Floreşti, Filipeştii de Târg, Măgureni, Drajna, Fântânele, Jugureni, Lapoş, Gura Vadului, Gornet, Păcureţi, Podenii Noi, Gorgota, Cocorăştii Colţ, Drăgăneşti, Dumbrava, Olari şi Măneşti.

 

Responsabilitatea menţinerii în stare de operativitate a sistemului de înştiinţare - alarmare revine autorităţilor publice locale, iar reprezentanţii inspectoratului derulează, periodic, acţiuni de verificare în teren. Pe parcursul acestui an,  personalul specializat a verificat 35 mijloace de alarmare a populaţiei.

 

Prin modul de acţionare al mijloacelor tehnice de alarmare există posibilitatea de a crea disconfort în spaţiul public, motiv pentru care asigurăm cetăţenii că astfel de exerciţii periodice sunt necesare şi benefice. Recomandăm cetăţenilor să rămână calmi şi să urmărească informările transmise de către inspectoratul pentru situaţii de urgenţă şi administraţiile publice locale.

 

Obiectivele acestui demers vizează pregătirea continuă a autorităţilor administraţiei publice locale, pregătirea populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare şi centralizarea permanentă a datelor privind starea de operativitate a echipamentelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare.

 

Conform legislaţiei în vigoare privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă, semnalele de alarmare a populaţiei, instituţiilor publice şi operatorilor economici sunt : alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei.

 

Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.

 

Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele.

 

Semnalul PREALARMĂ AERIANĂ se compune din 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele.

 

Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.