În luna decembrie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a desfăşurat 40 activităţi de îndrumare şi control pe linia respectării măsurilor de apărare şi stingere a incendiilor, la categoriile de obiective unde este preconizat un aflux mare de persoane, cum ar fi unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni turistice şi agroturistice, cabane montane), unităţi de alimentaţie publică unde au fost organizate mese festive, precum şi la spaţii comerciale de tipul supermarketuri, mall-uri sau hipermarket-uri.

 

Pe timpul verificărilor au fost depistate 130 încălcări ale normelor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, dintre care 61 au fost înlăturate pe timpul desfăşurări acestor acţiuni. Ca urmare a neregulilor constatate, personalul Inspecţiei de prevenire a aplicat un număr total de 130 de sancţiuni, cuprinzând 97 avertismente şi 33 amenzi, în cuantum de 297.500 lei.

 

Principalele deficienţe au constat în neasigurarea funcţionării optime a mijloacelor tehnice de primă intervenţie (stingătoare), executarea lucrărilor de modernizare fără solicitarea autorizaţiei de securitate de incendiu, neasigurarea marcării complete a tuturor căilor de acces şi evacuare cu indicatoare de securitate, instalaţii electrice defecte sau exploatate necorespunzător, deficienţe de ordin organizatoric etc.

 

Cu ocazia controalelor, au fost organizate şi desfăşurate 4 exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu, cu 220 participanţi şi 24 de instruiri la operatori economici cu 328 participanţi.

 

Totodată, au fost emise 16 autorizaţii de securitate la incendiu pentru obiectivele care funcţionau fără acest act administrativ, 3 acorduri pentru organizare jocuri de artificii cu articole pirotehnice şi 28 activităţi pentru acordare asistenţă tehnică de specialitate.

 

În luna decembrie, personalul Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Şerban Cantacuzino” al judeţului Prahova a continuat să desfăşoare, la nivelul întregului judeţ, acţiuni de informare preventivă aferente campaniilor “Nu tremur la cutremur” şi “RISC”, campanii ce vizează transmiterea către populaţie a informaţiilor corecte privind modul de comportare în cazul producerii unui cutremur, respectiv a informaţiilor ce urmăresc reducerea incidentelor de natura incendiilor, exploziilor etc., care sunt cauzate de improvizaţii la instalaţiile de gaze naturale şi electricitate, precum şi de coşuri de fum necurăţate.