Agenţia Naţionalã de Integritate a constatat faptul cã MIHAI SIMONA se aflã în stare de incompatibilitate, începând cu data de 25 februarie 2016, întrucât deţine simultan funcţia de Preşedinte - Director General al Casei de Asigurãri de Sãnãtate Prahova şi pe cea de Şef Serviciu Control în cadrul aceleiaşi instituţii.

Totodatã, în calitate de Preşedinte - Director General al Casei de Asigurãri de Sãnãtate Prahova, persoana evaluatã a semnat o Decizie privind numirea sa în funcţia publicã de conducere Şef Serviciu Control. De asemenea, anterior semnãrii acestei Decizii, persoana evaluatã a fost implicatã în întregul proces de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul CAS Prahova, inclusiv pe cea de Şef Serviciu Control,  organizat la data de 23 februarie 2016, semnând mai multe documente ce au stat la baza organizãrii concursului.

Persoana evaluatã a fost informatã despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Mihai Simona a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinarã şi se sancţioneazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãţii, funcţiei sau activitãţii respective […]”.

„Persoana […] faţã de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcţia ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcţie eligibilã, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţionalã de Integritate îşi exercitã atribuţiile cu respectarea principiilor legalitãţii, confidenţialitãţii, imparţialitãţii, independenţei operaţionale, celeritãţii, bunei administrãri, precum şi al dreptului la apãrare.