Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, informează contribuabilii ploieşteni (persoane fizice şi juridice) că au fost prelungite termenele de depunere a declaraţiilor şi de plată a unor impozite locale după cum urmează:

1. Persoanele fizice, care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă, au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 mai 2016, inclusiv.

2. Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016, inclusiv.

3. Persoanele fizice şi juridice, care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie, conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice, au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la organul fiscal, până la data de 31 mai 2016, inclusiv.

4. Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren şi pe mijloacele de transport datorate de contribuabili persoane fizice şi juridice, a fost prelungit de la 31 martie la 30 iunie.