Avocatul Poporului (AP) îi recomandă directorului Colegiului "Alexandru Ioan Cuza" din Ploieşti măsuri privind copiii cu cerinţe educative speciale, după ce a efectuat o anchetă privind situaţia unui elev nevăzător.

"Directorul Colegiului 'Alexandru Ioan Cuza' din Ploieşti va dispune măsurile legale pentru: difuzarea Procedurii speciale privind accesul facilitatorului în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale (CES), în vederea luării la cunoştinţă, tuturor factorilor implicaţi în procesul de învăţământ şi aplicată în cazurile copiilor cu cerinţe educative speciale, astfel încât această procedură să devină aplicabilă în cel mai scurt timp; aplicarea acestei proceduri şi a dispoziţiilor Ordinului nr. 1985/2016 în cazul elevului respectiv în privinţa reglementării prezenţei facilitatorului acestuia în unitatea de învăţământ şi la orele de curs, în funcţie de măsurile de sprijin prevăzute în planul individual de servicii întocmit pentru acest elev; iniţierea unor demersuri şi proceduri în vederea accesibilizării mediului fizic din Colegiul Naţional 'Alexandru Ioan Cuza', pentru adaptarea la tipurile de dizabilitate ale elevilor nevăzători înscrişi în acest colegiu, pentru a asigura acestora independenţa motrică necesară, în lipsa facilitatorului", se arată în recomandarea AP.

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a efectuat o anchetă privind posibila încălcare a unor prevederi din Constituţia României referitoare la protecţia persoanelor cu handicap şi la dreptul la învăţătură, la Colegiul "Alexandru Ioan Cuza".

În recomandare se arată că pe 7 februarie mass-media a difuzat reportaje privind situaţia unui elev nevăzător din cadrul acestui colegiu, care nu mai este lăsat să intre la orele de curs împreună cu însoţitorul legal.

În urma verificărilor şi din documentele puse la dispoziţiile de instituţiile implicate în acest caz s-a evidenţiat că în judeţul Prahova există opt elevi nevăzători integraţi în învăţământul de masă (toţi cu grad de handicap grav, cu asistent personal), dintre care doi sunt înscrişi în învăţământul liceal.

Pentru elevii cu deficienţe vizuale grave care nu frecventează o şcoală specială pentru astfel de dizabilităţi a fost realizat un cabinet în incinta Liceului tehnologic şi de servicii "Sf. Apostul Andrei" din Ploieşti, unde cu ajutorul unui cadru didactic nevăzător aceşti elevi beneficiază de învăţarea scris-cititului în Braille etc.

Cei doi elevi nevăzători înscrişi în învăţământul liceal de masă urmează cursurile Colegiului "Alexandru Ioan Cuza" din Ploieşti, unul dintre aceştia fiind elevul la situaţia căruia au existat referiri în reportajele difuzate de mass media, se arată în recomandare.

Elevul e încadrat în grad grav de handicap cu însoţitor, asistentul său personal fiind mama sa, această calitate (de asistent personal/însoţitor) neconfundându-se cu aceea de facilitator.

Noţiunea de facilitator a fost introdusă prin dispoziţii din Ordinul nr. 1985/2016 iar numirea acestuia se face în urma includerii lui în planul de abilitare-reabilitare şi în planul de servicii psihoeducaţionale.

"Emitentul ordinului a stabilit în sarcina unităţilor de învăţământ în care se află copii cu dizabilităţi şi/sau CES elaborarea unor proceduri speciale privind accesul facilitatorului în unitatea de învăţământ; (...) s-a constatat că unitatea de învăţământ nu are la acest moment infrastructura adaptată deficienţelor elevului nevăzător pentru a asigura acestuia independenţa motrică necesară, iar în acest context, măsura eliminării totale a prezenţei facilitatorului în şcoală ar putea genera situaţii împovărătoare atât pentru elevul nevăzător, cât şi pentru colegii acestuia; (...) de la momentul interzicerii accesului facilitatorului la orele de curs, lipsa acestuia a fost suplinită prin implicarea colegilor de clasă", relevă recomandarea.

S-a constatat că pentru elev nu era întocmit un plan de servicii individualizat.

AP îi recomandă directorului executiv al DGASPC Prahova să dispună măsurile legale pentru ca la întocmirea planurilor de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES înscrişi în învăţământul de masă să fie avute în vedere dispoziţiile Ordinului nr. 1985/2016 cu privire la posibilitatea includerii ca măsură de sprijin pentru aceşti elevi a facilitatorului şi/sau accesibilizarea mediului fizic al unităţii de învăţământ, în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte.

Inspectorului general şcolar al IŞJ Prahova i se recomandă, printre altele, să dispună măsurile legale pentru reanalizarea situaţiei elevilor cu dizabilităţi şi/sau CES înscrişi în unităţile de învăţământ de masă din judeţ, prin prisma dispoziţiilor Ordinului nr. 1985/2016, de către profesorii de sprijin/responsabilii de caz iar acolo unde va fi identificată drept necesară prezenţa facilitatorului la orele de curs şi/sau se impune accesibilizarea mediului fizic, se va proceda la includerea acestei măsuri de sprijin în planurile individualizate, în funcţie de particularităţile fiecărui caz.

"Preşedintele CJ Prahova va dispune măsurile legale pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 1985/2016", se arată în recomandarea AP către preşedintele CJ Prahova.