Poliţia Locală recomandă ploieştenilor să ia masurile care se impun pentru înlăturarea zăpezii din zonele de care răspund. Astfel, cetăţenii au obligaţia de a curăţa zăpada de pe trotuarele din dreptul locuinţelor sau al punctelor de lucru aparţinând agenţilor economici. În conformitate cu H.C.L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Ploieşti,  “neefectuarea sau efectuarea necorespunzătoare de către persoanele fizice sau juridice a operaţiilor de menţinere a curăţeniei, înlăturare a zăpezii, gheţii sau poleiului, a trotuarelor şi rigolelor (inclusiv a grătarelor gurilor pluviale), din dreptul locuinţelor sau sediilor” constituie contravenţie, iar sancţiunile ce pot fi aplicate de Poliţia Locală Ploieşti  sunt cuprinse între 500 şi 1500 de lei pentru persoanele fizice şi între 1000 şi 2500 de lei pentru persoanele juridice.