Angajatorii sunt încurajaţi să recruteze forţă de muncă sezonieră din rândul elevilor şi studenţilor, avându-se în vedere respectarea condiţiilor legii.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova aminteşte angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 50% din indicatorul social de referinţă în vigoare, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă. Angajarea poate fi pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student căruia i s-a încheiat contract individual de muncă.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă categoria de persoane menţionată în baza unui contract individual de muncă pe duratã determinată, egală sau mai mică decât durata vacanţei şi a unui contract de muncă temporară.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menţionat, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AJOFM Prahova, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii şi cei care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.