De ieri, judeţul Prahova este mai bogat cu încă un obiectiv turistic. Autorităţile judeţene au finalizat consolidarea şi reabilitarea Conacului Pană Filipescu de la Filipeştii de Târg. Monumentul istoric era într-o stare de degradare avansată, iar prin reabilitare acesta a fost redat circuitului turistic. Conacul este inclus pe lista de monumente a judeţului Prahova, fiind construit la mijlocul secolului XVII de către marele logofăt Pană Filipescu, soţul  Mariei Cantacuzino (fiica cea mare a postelnicului Constantin Cantacuzino)

Conacul de la Filipeşti face parte dintr-un ansamblu de reşedinţe laice, alături de palatul de la Măgureni, palatul Cantacuzino din Filipeştii de Târg şi de castelul de la Măneşti.

Lucrările de reabilitare au demarat în anul 2012 şi au durat aproximativ 40 de luni. Valoarea totală a proiectului a fost de 13.250.215,54 lei, din care : valoarea asistenţei financiare nerambursabile (FEDR şi Buget naţional) a fost de 9.405.473,27 lei, iar contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Prahova a fost de 1.326.583,44 lei