Comisiile din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) au analizat 30.887 dosare ale unor deţinuţi şi vor sesiza instanţele de judecată, pentru ca acestea să se pronunţe asupra eventualei încetări a executării pedepsei privative de libertate pentru un număr de aproximativ 400 de cazuri, ca urmare a intrării în vigoare a noilor coduri penale, potrivit Agerpres.

„Conform HG nr. 836 din 30 octombrie 2013 şi OUG 116 din 23 decembrie 2013, la nivelul tuturor unităţilor penitenciare s-au constituit şi au funcţionat comisii mixte, formate din judecători, procurori şi personal administrativ. Acestea au avut sarcina de a evalua incidenţa legii penale mai favorabile în cazul tuturor persoanelor aflate în executarea pedepselor şi a măsurilor educative privative de libertate, din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale“, se arată într-un comunicat al ANP.

Membrii comisiilor de analiză au luat însă decizia de a sesiza instanţele de judecată, pentru ca acestea să se pronunţe asupra eventualei încetări a executării pedepsei privative de libertate, pentru un număr de aproximativ 400 de deţinuţi.

„Înaintăm această cifră sub rezerva că, potrivit legii, modificarea unei pedepse ori a unei măsuri educative definitiv aplicate reprezintă atributul exclusiv al instanţei de judecată, comisiile având doar sarcina de a sesiza instanţele competente în situaţiile în care apreciază că se impune modificarea sancţiunii, ca urmare a succesiunii în timp a legilor penale“.