Comisia de Urbanism a Consiliului Local Ploieşti a luat în discuţie şi a avizat trei proiecte de hotărâre extrem de importante pentru municipiu. Două dintre proiecte reglementează activitătea de publicitate stradală şi cel de comerţ stradal, iar al treilea abrogă vechea hotărâre a Consiliului Local, datând din anul 2009, hotărâre care a făcut posibilă expansiunea necontrolată a chioşcurilor în Ploieşti.

Proiectele privind reglementarea activităţii de publicitate stradală şi cel de comerţ stradal vor fi făcute publice prin intermediul siteului Primăriei Ploieşti, cetăţenii municipiului, instituţiile, agenţii economici şi orice persoană interesată putând face propuneri concrete pentru finalizarea acestor proiecte. Finalmente, după consultarea publică, proiectele vor intra în dezbaterea Consiliului Local Ploieşti şi vor fi supuse votului.

 „ Activitatea de finalizare  a acestor proiecte a fost una complexă. Au fost elaborate de către firma de specialitate selectată de municipalitate două studii: unul de publicitate şi un al doilea privind comerţul stradal. Înainte de a fi luate în discuţie de comisia de urbanism, studiile au fost înaintate spre cercetare şi propuneri Ordinului Arhitecţilor filiala Prahova, Comisiei de Patrimoniu, Poliţiei Locale. Am avut în vedere şi punctele de vedere a acestor organisme şi am avizat proiectele. Adresez tuturor celor interesaţi rugămintea de a accesa siteul primăriei şi de a face eventualele observaţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea acestor două proiecte pe care le consider esenţiale pentru schimbarea urbanistică a oraşului. Tot azi am avizat proiectul de hotărâre pentru a stopa expansiunea chioşcurilor în Ploieşti, amplasarea lor actuală fiind o mare problemă pentru municipalitate. Vom stabili împreună cu Direcţia de Urbanism locuri unde se vor putea păstra pe viitor cât şi modelele de chioşcuri agreate. În principiu, în zona centrală se vor propune modele de chioşcuri mai elaborate, care să schimbe radical viziunea asupra modului în care se realizează comerţul stradal. În pieţe şi locurile selectate pentru amplasare, vor fi propuse chioşcuri moderne, cu o formă, aspect şi colorit unitar, care să estompeze actualul caleidoscop existent în acest domeniu. Sper că aprobarea acestor acte normative cât şi implementarea lor să fie realizată cel mai târziu până în luna decembrie a anului 2016.”, ne-a declarat consilierul local George Botez, preşedintele Comisiei de Urbanism a CL Ploieşti