OMV Petrom şi Prospecţiuni SA încalcă dreptul la proprietate al cetăţenilor dintr-o localitate din Prahova, săpând şanţuri în terenurile acestora pentru a face prospecţiuni geologice.

Pe şest, pe proprietăţile oamenilor

Potrivit relatărilor unor prahoveni, mai mulţi angajaţi ai OMV Petrom şi Prospecţiuni SA ar fi intrat abuziv pe proprietăţile acestora situate în comuna Păuleşti pentru a face prospecţiuni geologice. Aceste echipe de geologi au străbătut în ultimele zile proprietăţile oamenilor, au săpat gropi, au luat probe geologice şi au înfipt ţăruşi cu steguleţe de demarcare. Angajaţii respectivi nici nu s-au mai sinchisit să-i anunţe pe proprietari. Cetăţenii care s-au trezit cu echipele de geologi pe terenurile lor au făcut scandal, iar în unele cazuri, angajaţii firmei le-au oferit sume de bani, lucru refuzat de aceştia.

Primarul din Păuleşti, Sandu Tudor, confirmă conflictul creat. „Au fost câteva probleme, este adevărat. Iniţial era vorba ca aceşti angajaţi, de la OMV am impresia, să facă prospecţiuni pe proprietăţile oamenilor, numai cu acordul acestora. Numai că în unele cazuri au cerut voie în alte cazuri nu. În plus oamenii s-au plâns la primărie că sunt deranjaţi de utilaje, mulţimea de cabluri şi zgomotul produs de aceste lucrări. Azi dimineaţă, i-am chemat la primărie pe cei cu prospecţiunile şi le-am pus în vedere să nu creeze probleme în localitate. Nu a fost cazul să le dau nicio autorizaţie, deoarece toate lucrările nu s-au desfăşurat pe domeniul public, ci numai pe cel privat“, a declarat edilul.

Precedentul Boldeşti

OMV Petrom este campionul nerespectării legilor şi al lipsei de atenţie pentru proprietatea oamenilor. În primăvara acestui an, casele şi gospodăriile mai mulţi cetăţeni din Boldeşti-Scăeni au luat-o la vale din cauza infiltraţiilor provenite de la un rezervor de apă industrială al Petrom, de mare capacitate. În acel moment, reprezentanţii Petrom nici nu au dorit să discute cu proprietarii păgubiţi.

Prospecţiunile se desfăşoară în mai multe localităţi

Potrivit surselor, prospecţiunile se fac periodic. Astfel de lucrări s-au efectuat la Băicoi, Păuleşti, Brazi, urmând să fie făcute şi în Blejoi ori Ceptura. Şi alte localităţi sunt pe lista companiei pentru a fi cercetate geologic, însă tuturor primarilor li s-a cerut discreţie maximă.

Acelaşi mod de abordare, fără aprobarea proprietarilor, s-a petrecut şi în comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa, la graniţa cu Prahova.

Cetăţenii nemulţumiţi vor da în judecată compania Petrom

Mai mulţi cetăţeni sunt hotărâţi să formeze o asociaţie cu scopul de a da în judecată compania OMV Petrom, cea care a comandat aceste prospecţiuni şi Prospecţiuni SA, executantul contractului. Aceste două companii pot fi acuzate pentru încălcarea articolului 44 din Constituţia României, care consfinţeşte şi garantează proprietatea privată.

Proprietatea e totuşi garantată de Legea Fundamentală

Potrivit articolului 44 din Constituţia României, legea fundamentală a statului „proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular… Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire…Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie. Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului“.

Textul legii este foarte clar însă realitatea arată că s-a petrecut tocmai pe dos situaţia expusă mai sus.