Ploieştenii ar putea scăpa de drumurile la operatorii de utilităţi pentru obţinerea de avize în scopul unei simple autorizare de construire ori de branşament.

Comisiile întrunite 3 şi 4 ale Consiliului Local au hotărât să elaboreze un proiect de hotărâre privind actualizarea hărţii digitale a reţelelor edilitare subterane de pe teritoriul Ploieştiului, menit a gestiona şi monitoriza eficient sistemul reţelelor şi a controla mai uşor felul în care se fac lucrări pe traseul acestor conducte.

În prima fază, Consiliul Local va solicita operatorilor de utilităţi (Apa Nova, Dalkia, Distrigaz «GDF Suez», Electrica, Romtelecom, etc) să furnizeze toate informaţiile – amplasament, date tehnice - legate de propriile reţele (conducte de aducţiune, de canal, gaze, cabluri optice etc).

Costurile estimate pentru realizarea acestei hărţi sun minime, Ploieştiul deţinând deja o hartă digitalizată din 2010. Operatorii trebuie aducă informaţii suplimentare, actualizări, legate noile amplasamente ale reţelelor, mai ales că lucrările dedicate reabilitării căii de rulare a tramvaielor a dus la devierea a numeroase conducte.

De asemenea, comisia de utilităţi publice şi cea pentru organizare  urbanistică şi circulaţie rutieră au stabilit înfiinţarea unui Birou Unic în cadrul Primăriei Ploieşti care să administreze sistemul reţelelor din municipiu. Astfel, în termen de cinci ani trebuie finalizată harta digitală care să conţină amplasamentul tuturor reţelelor subterane ale operatorilor publici.

După realizarea acestui birou, primăria va oferi cetăţenilor servicii de informare privind zona în care se află aceste reţele. Măsura are ca scop uşurarea obţinerii autorizaţiilor de construire atât din partea persoanelor fizice cât din partea agenţilor economici, evitându-se astfel plimbarea acestora pe la sediilor operatorilor în scopul obţinerii de avize.

Comisiile au decis ca în termen de 30 de zile să elaboreze un proiect de hotărâre în care să fie stabilite condiţiile de exploatare a reţelelor şi obligaţiile operatorilor de utilităţi. Proiectul urmează să fie supus dezbaterii publice înainte de a fi introdus pe ordinea de zi a unei şedinţe de consiliu local.