USR vrea să introducă în Codul Penal infracţiunea de "pornografie din răzbunare", care, în acest moment, nu este prevăzută în legislaţie. Astfel, în acest fel, victimele ar avea ocazia să se apere în cazul în care ar ajunge într-o astfel de situaţie.

Senatoarea Florina Presadă spune că acest tip de infracţiune este din ce în ce mai prezent, în viaţa de zi cu zi, iar victime îi cad în special femeile. Răzbunarea prin pornografie sau „revenge porn-ul” este acea acţiune prin care sunt difuzate, de obicei pe reţelele de socializare, fotografii cu conţinut explicit sexual ale fostelor partenere sau foştilor parteneri, fără acordul acestora.

În acest moment, victimele nu au mijloacele legale pentru a reclama această faptă şi nici organele judiciare nu au o definiţie clară pentru a judeca această fapt, a precizat iniţiatoarea.
Senatoarea USR mai spune că există deja reglementată această faptă în ţări precum Franţa, Germania, Marea Britanie şi Malta, dar şi în SUA sau Israel.

Ce prevede propunerea legislativă

Propunerea legislativă include pornografia din răzbunare ca faptă penală în cadrul articolului 226 din Codul Penal – Violarea vieţii private.

În acest moment, actualul articol 226 Violarea vieţii private arată astfel:

(1) Atingerea adusă vieţii private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţa ţinând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.

(2) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(4) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită:

a) de către cel care a participat la întâlnirea cu persoana vătămată în cadrul căreia au fost surprinse sunetele, convorbirile sau imaginile, dacă justifică un interes legitim;

b) dacă persoana vătămată a acţionat explicit cu intenţia de a fi văzută ori auzită de făptuitor;

c) dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;

d) dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

(5) Plasarea, fără drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul săvârşirii faptelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(6) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informaţiile furnizate, fără consimţământul persoanei înfăţişate, de natură să provoace acesteia o suferinţă psihică sau o ştirbire a imaginii sale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă;

(7) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate;

(8) Prin imagine intimă se înţelege orice reproducere, indiferent de suport, a imaginii unei persoane nude, care îşi expune total sau partial organele genitale, anusul sau zona pubică sau, în cazul femeilor, sânii, ori care este implicată într-un raport sexual sau act sexual;

(9) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită:

(a) dacă a fost necesară pentru prevenirea, surprinderea sau dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;

(b) dacă a fost autorizată, în cazuri temeinic justificate, de către un organ judiciar în cursul unor proceduri judiciare. Propunerea legislativă spune că după alineatul (5) al art. 226 se introduc 4 noi aliniate, cu următorul cuprins:

(6) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informaţiile furnizate, fără consimţământul persoanei înfăţişate, de natură să provoace acesteia o suferinţă psihică sau o ştirbire a imaginii sale, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(7) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

(8) Prin imagine intimă se înţelege orice reproducere, indiferent de suport, a imaginii unei persoane nude, care îşi expune total sau parţial organele genitale, anusul sau zona pubică sau, în cazul femeilor, sânii, ori care este implicată într-un raport sexual sau act sexual.

(9) Nu constituie infracţiune fapta săvârşită: (a) dacă a fost necesară pentru prevenirea, surprinderea sau dovedirea săvârşirii unei infracţiuni; (b) dacă a fost autorizată, în cazuri temeinic justificate, de către un organ judiciar în cursul unor proceduri judiciare.